Kaj so nove energetske storitve?

Tehnologije, ki omogočajo prilagajanje odjema in storitve, bodo vsem tipom uporabnikom omogočile sodelovanje pri optimizaciji sistema in s tem doseganju varne, cenovno dostopne in nizkoogljične energije. Primeri takih tehnologij in storitev so npr.:

  • časovno pogojeno tarifiranje (»time-of-use pricing«; statično, dinamično in kritično konično)
  • pogodbe o prilagoditvi odjema
  • omejevalniki obremenitve
  • pogodbe o zmanjšanju porabe (ukrepi energetske učinkovitosti)
  • pogodbe o omejevanju dobave (vključuje izklapljanje bremen uporabnika ali celotnega prevzemno-predajnega mesta)

Nove energetske storitve se izvajajo večinoma z združevanjem virov (agregacija odjemalcev in proizvajalcev) in bodo najverjetneje operaterje sistemov spodbudile k uporabi teh storitev, ki jih večinoma ponujajo različni udeleženci trga z energijo:

  • dobavitelji
  • neodvisni agregatorji
  • ponudniki energetskih storitev (Energy Services Companies - ESCO)

Udeleženci trga uporabljajo programe prilagajanja odjema na podlagi tržnih zakonitosti ponudbe in povpraševanja, vendar mora biti v nekaterih primerih zato vzpostavljen organizacijski in pravni okvir. Različni programi potrebujejo različne funkcionalne in tehnične pogoje za vzpostavitev in delovanje. Pri izvajanju preprostih oblik programov, kot je obveščanje o porabi z informativnimi fakturami, je zahtevani interval merjenja lahko dolg tudi mesec dni, izvajanje pa ne zahteva namestitve posebne informacijsko-komunikacijske tehnologije ali posebnih merilnikov. V primeru izvajanja storitev prilagajanja odjema v okviru zahtevnejših procesov, na primer za potrebe terciarne rezerve, pa je verjetno treba namestiti posebno opremo ter zagotoviti dovolj kratek interval merjenja, dvosmerno komunikacijo in dovolj hiter prenos podatkov.

Meta informacije
Datum objave
22.09.2014 12:52
Datum posodobitve
19.11.2020 11:14
Ključne besede
prilagajanje odjema dinamične tarife
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Pametna omrežja Energetske storitve