Pogoji za izvajanje storitev

V Sloveniji je organizirani trg z električno energijo hierarhično urejen v bilančno shemo, v okviru katere operater trga za namene ureditve izravnave razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo ter prodajo električne energije prek bilančnih pogodb zagotavlja dobavo izravnalne energije bilančnim skupinam.

 

Vsaka pravna ali fizična oseba, ki želi aktivno poslovati na trgu z električno energijo, mora postati član bilančne sheme.

Fizično izravnavo elektroenergetskega sistema izvaja sistemski operater prenosnega omrežja ELES. ELES uporablja za pokrivanje odstopanj energijo, ki jo zagotavljajo enote, ki sodelujejo v sekundarni in terciarni regulaciji, ter energijo, ki jo operater sistema kupuje in prodaja v realnem času za pokrivanje odstopanj na izravnalnem in sprotnem trgu.

 

Izravnalni trg z električno energijo je organizirana oblika zbiranja in angažiranja ponudb za prodajo in nakup izravnalne energije z namenom izravnave odstopanj slovenskega elektroenergetskega sistema na pregleden in ekonomsko učinkovit način. Trgovanje na izravnalnem trgu se izvaja prek platforme za zbiranje ponudb za nakup in prodajo električne energije, kjer ELES kupuje in prodaja energijo, namenjeno izravnavi odstopanj elektroenergetskega sistema. Trgovanje na izravnalnem trgu se izvaja v kombinaciji s trgovanjem znotraj dneva, in sicer še po zaprtju slednjega ter do začetka fizične dobave produkta.

 

Izravnalni trg je ena izmed dejavnosti Borzena v okviru obvezne republiške gospodarske službe organiziranja trga z električno energijo. Način izvajanja izravnalnega trga določajo Pravila za izvajanje izravnalnega trga z električno energijo.

Meta informacije
Datum objave
22.09.2014 12:54
Datum posodobitve
24.02.2022 16:02
Ključne besede
bilančna shema organizator trga borzen izravnalni trg
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Pametna omrežja Energetske storitve