Javno posvetovanje »Regulacija cene toplote v Sloveniji – plavajoče časovno obdobje pri oblikovanju cen toplote«

Agencija za energijo je v okviru javne obravnave predloga Akta o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje od Energetske zbornice – Sekcije za daljinsko ogrevanje prejela predlog za uvedbo plavajočega časovnega obdobja pri prilagajanju posameznih elementov izhodiščne cene toplote spremembam upravičenih stroškov.

 

Omenjeni predlog predstavlja drugačen pristop k izračunavanju izhodiščne cene toplote in zahteva tudi drugačen način regulacije od trenutno uveljavljenega. Glede na to, da bi uveljavitev predlaganega pristopa vplivala za vse zavezance za regulacijo po Zakonu o skrbi s toploto iz distribucijskih sistemov, se je Agencija za energijo odločila izvesti javno posvetovanje o smiselnosti uvedbe predlaganega pristopa in o zmožnostih zavezancev za regulacijo po dodatnih poročevalskih in podatkovnih zahtevah za namene regulacije tovrstnega pristopa.

 

Agencija je v času javnega posvetovanja prejela pripombe/ predloge petnajstih deležnikov.


Dokumenti

Meta informacije
Datum začetka:
15.05.2023
Datum zaključka:
16.06.2023
Datum objave
14.04.2021 12:48
Datum posodobitve
03.10.2023 12:49
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Toplota Distribucija Javna posvetovanja Sporočilo za javnost Metodologije agencije Regulirane dejavnosti Predlogi aktov
Status:
Zaključeno (odločitev sprejeta)