Regulirane dejavnosti

Tržne dejavnosti

  • Akt o načinu določanja in prikazovanja deležev posameznih proizvodnih virov elektrike Uradni list RS 22/16
  • Uredba o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v prometu Uradni list RS 41/17