Nazaj

Prenova metodologije obračuna omrežnine in tarifnega sistema

Prenova metodologije obračuna omrežnine in tarifnega sistema

Slovenija si kot članica Evropske unije (EU) prizadeva, da bi odjemalci elektroenergetskega omrežja na poti v podnebno nevtralno EU ohranili varnost oskrbe z energijo, povečali konkurenčnost in nabavljali energijo po dostopnih cenah. Elektroenergetski sistem je pri tem izpostavljen koreniti preobrazbi. Sedanji energetski sistem še ni dovolj pripravljen, da bi podprl zahtevan energetski prehod: spremembe v rabi energije lahko koristijo odjemalcem in celotni družbi, vendar obenem predstavljajo velik izziv za slovenska elektroenergetska omrežja, saj so zmogljivosti omrežja, predvsem distribucijskega omejene. Zato so potrebne širše spremembe načrtovanja in obratovanja sistema, treba je zagotoviti razvoj trga, ki bo omogočal izkoriščanje prožnosti uporabnikov omrežja, vse navedeno pa mora ustrezno podpreti normativni okvir, ki ga bo treba sproti prilagajati.  
 
Ključen del odziva agencije na te izzive predstavlja zagotavljanje ustreznih cenovnih signalov v obliki tarif za dostop do omrežja. Cilj je zagotoviti učinkovito in prožno uporabo elektroenergetskih omrežij, ki omogoča vsakemu uporabniku potreben dostop in koriščenje novih tehnologij in storitev, ob izognitvi nepotrebnim stroškom na računih za oskrbo z električno energijo. Agencija bo tako zagotavljala primeren regulativni okvir, ki vključuje med drugim tudi ustrezno, prej navedenim razvojnim vidikom prilagojeno metodologijo za obračunavanje omrežnine za uporabo sistema. Veljavna metodologija obračunavanja omrežnine mora biti prenovljena, saj ne upošteva spremenjene uporabe sistema (razpršena proizvodnja ipd.) ter novih vlog in konceptov, ki jih uvaja evropski sveženj Čista energija za vse Evropejce  (aktivni odjem, energetske skupnosti itd.).
Agencija je v letu 2020 začela proces prenove metodologije obračunavanja in tarfinega sistema z analizo in izvedbo javnega naročila storitev zunanjega izvajanja, v 2021 pa bo skupaj s konzorcijem EIMV-UP Comillas izdelala novo metodologijo in prenovila tarifni sistem. 
 
Proces prenove in uveljavitev novih tarif bo zagotovo zahtevala širši dialog in konsenz, ki bo presegal izključno tehnološkega, saj je treba prenovo postaviti v kontekst elektroenergetskega prehoda na podlagi krovnih ciljev. Potrebni bosta sprememba miselnosti in pripravljenost na spremembe. Agencija želi zato v proces prenove že od začetka vključiti tudi zainteresirano javnost v okviru javnega posvetovanja, ki je sestavni del projekta (nekaj več podrobnosti o projektu je vključenih v povabilu javnosti). Na prvi predstavitveni delavnici bo tako predstavljena zasnova projekta in tudi začetni rezultati, ki postavljajo konceptualne temelje prenove metodologije obračuna omrežnine. Zainteresirana javnost bo imela možnost podati svoj odziv, ki ga bo agencija analizirala in po strokovni presoji upoštevala v nadaljnjem razvojnem procesu. Ob naslednjih večjih projektnih mejnikih bodo organizirane dodatne delavnice za zainteresirano javnost po podobnem principu. Relevantno gradivo bo sproti objavljeno na tem mestu.
 
Agencija v času trajanja javnega posvetovanja vabi zainteresirano javnost k posredovanju pričakovanj in predlogov sprememb metodologije obračunavanja omrežnine in tarifnega sistema po elektronski pošti na naslov: posvetovanje.tarife@agen-rs.si.
  

Dokumenti

Meta informacije
Datum začetka:
14.04.2021
Datum zaključka:
31.12.2022
Datum objave
14.04.2021 12:48
Datum posodobitve
13.07.2022 09:06
Ključne besede
prilagajanje odjema nove energetske storitve aktivni odjemlec agregator trg s prožnostjo tarifni sistem metodologija obračuna omrežnine
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Maloprodajni trg Pravila in standardi Uveljavitev pravil Učinkovita raba Obnovljivi viri energije Soproizvodnja toplote in elektrike Pametna omrežja Energetske storitve Javna posvetovanja
Status:
Odprto