Odločitve agencije

Odobritev predloga spremembe nacionalnega praga za elektroenergijske module tipa B

Agencija za energijo je potrdila predlog spremembe nacionalnega praga največjih zmogljivosti za elektroenergijske module tipa B, ki ga je na podlagi določil Uredbe Komisije (EU) 2016/631 z dne 14. aprila 2016 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za zahteve za priključitev proizvajalcev električne energije na omrežje, podala družba ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja.

 

Elektroenergijski modul

Tip B

Tip C

Tip D

Omejitev praga zmogljivosti elektroenergijskega modula

≥ 150 kW

≥ 5 MW

≥ 20 MW

 

Dokument 1: Predlog spremembe nacionalnega praga za elektroenergijske module tipa B

Dokument 2: Odobritev Predloga spremembe nacionalnega praga za elektroenergijske module tipa B

 

Potrditev predloga nacionalnih neizčrpnih zahtev iz Uredbe Komisije (EU) 2016/1447

Agencija za energijo je potrdila predlog nacionalnih neizčrpnih zahtev, ki ga je na podlagi določil Uredbe Komisije (EU) 2016/1477 z dne 26. avgusta 2016 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za zahteve za priključitev visokonapetostnih sistemov prenosa z enosmernim tokom in modulov v proizvodnem polju, priključenih na enosmerni tok, na omrežje, podala družba ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja. Sistemski operater in distribucijski operater morata svoja sistemska obratovalna navodila za prenosni in distribucijski sistem električne energije uskladiti z odobrenim predlogom zahtev.

 

Dokument: Predlog neizčrpnih zahtev iz Uredbe Komisije (EU) 2016/1477

 

Potrditev predloga nacionalnih neizčrpnih zahtev iz Uredbe Komisije (EU) 2016/1388

Agencija za energijo je potrdila predlog nacionalnih neizčrpnih zahtev, ki ga je na podlagi določil Uredbe Komisije (EU) 2016/1388 z dne 17. avgusta 2016 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za priključitev odjemalcev podala družba ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja. Sistemski operater in distribucijski operater morata svoja sistemska obratovalna navodila za prenosni in distribucijski sistem električne energije uskladiti z odobrenim predlogom zahtev.

 

Dokument 1: Predlog neizčrpnih zahtev iz Uredbe Komisije (EU) 2016/1388

Dokument 2: Tabela pripomb iz javne obravnave

 

Potrditev predloga nacionalnih neizčrpnih zahtev iz Uredbe Komisije (EU) 2016/631

Agencija za energijo je potrdila predlog nacionalnih neizčrpnih zahtev, ki ga je na podlagi določil Uredbe Komisije (EU) 2016/631 z dne 14. aprila 2016 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za zahteve za priključitev proizvajalcev električne energije na omrežje, podala družba ELES, d.o.o.,  sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja. Sistemski operater in distribucijski operater morata svoja sistemska obratovalna navodila za prenosni in distribucijski sistem električne energije uskladiti z odobrenim predlogom zahtev.

 

Dokument: Predlog neizčrpnih zahtev iz Uredbe Komisije (EU) 2016/631

 

Odobritev predloga nacionalnih pragov za elektroenergijske module

Agencija za energijo je potrdila predlog nacionalnih pragov največjih zmogljivosti za elektroenergijske module, ki ga je na podlagi določil Uredbe Komisije (EU) 2016/631 z dne 14. aprila 2016 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za zahteve za priključitev proizvajalcev električne energije na omrežje, podala družba ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja.

 

Elektroenergijski modul Tip B Tip C Tip D
Omejitev praga zmogljivosti elektroenergijskega modula ≥ 10 kW ≥ 5 MW ≥ 20 MW

 

Dokument: Končni predlog nacionalnih pragov med elektroenergijskimi moduli

 

Zahtevek za spremembo predloga metodologije delitve prihodka od dražb na mejah trgovalnih območij

Agencija za energijo je na podlagi določil Uredbe Komisije (EU) 2015/1222 z dne 24. julija 2015 o določitvi smernic za dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti od družbe ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, zahtevala spremembo predloga metodologije delitve prihodka od dražb na mejah trgovalnih območij. Zahtevek za spremembo je posledica soglasne odločitve evropskih energetskih regulatorjev v okviru Foruma energetskih regulatorjev (Energy Regulators' Forum – ERF).

 

Dokument: Skupni zahtevek evropskih regulatorjev za spremembo predloga metodologije

 

Ponovna zahteva za spremembo načrta izvajanja funkcij operaterja spajanja trgov

Agencija za energijo je od družbe BSP Regionalna Energetska Borza d. o. o., imenovanega operaterja trga z električno energijo (IOTEE) za trgovalno območje Slovenije, zahtevala spremembo dopolnjenega načrta izvajanja funkcij operaterja spajanja trgov (OST), ki so ga na podlagi zahtevka vseh regulativnih organov z dne 14. oktobra 2016 pripravili vsi evropski IOTEE na podlagi določil Uredbe Komisije (EU) 2015/1222 z dne 24. julija 2015 o določitvi smernic za dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti. Zahtevek za spremembo je posledica soglasne odločitve evropskih energetskih regulatorjev v okviru Foruma energetskih regulatorjev (Energy Regulators' Forum – ERF).

 

Dokument: Zahtevek za spremembo načrta izvajanja funkcij operaterja spajanja trgov

 

Soglasje k metodologiji zbiranja podatkov o proizvodnji in obremenitvi z dne 13. maja 2016

Agencija za energijo je izdala soglasje k metodologiji zbiranja podatkov o proizvodnji in obremenitvi z dne 13. maja 2016, ki jo je na podlagi določil Uredbe Komisije (EU) 2015/1222 z dne 24. julija 2015 o določitvi smernic za dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti pripravilo združenje evropskih sistemskih operaterjev ENTSO-E. Soglasje je bilo izdano na podlagi soglasne odločitve evropskih energetskih regulatorjev v okviru Foruma energetskih regulatorjev (Energy Regulators' Forum – ERF). Soglasje je bilo vročeno družbi ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja.

 

Dokument: Soglasje

 

Zahteva za spremembo predloga metodologije skupnega modela omrežja

Agencija za energijo je od družbe ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, zahtevala spremembo predloga metodologije skupnega modela omrežja na podlagi določil Uredbe Komisije (EU) 2015/1222 z dne 24. julija 2015 o določitvi smernic za dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti. Zahtevek za spremembo je posledica soglasne odločitve evropskih energetskih regulatorjev v okviru Foruma energetskih regulatorjev (Energy Regulators' Forum – ERF).

 

Dokument: Skupni zahtevek evropskih regulatorjev za spremembo predloga metodologije

 

Zahteva za spremembo načrta izvajanja funkcij operaterja spajanja trgov

Agencija za energijo je od družbe BSP Regionalna Energetska Borza d. o. o., imenovanega operaterja trga z električno energijo (IOTEE) za trgovalno območje Slovenije, zahtevala spremembo načrta izvajanja funkcij operaterja spajanja trgov (OST), ki so ga pripravili vsi evropski IOTEE na podlagi določil Uredbe Komisije (EU) 2015/1222 z dne 24. julija 2015 o določitvi smernic za dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti. Zahtevek za spremembo je posledica soglasne odločitve evropskih energetskih regulatorjev v okviru Foruma energetskih regulatorjev (Energy Regulators' Forum – ERF).

 

Dokument: Skupni zahtevek evropskih regulatorjev za spremembo načrta

 

Meta informacije
Datum objave
17.10.2016 10:23
Datum posodobitve
16.02.2022 15:05
Ključne besede
distribucijski sistem priključevanje prenosni sistem iotee kodeksi omrežja elektroenergijski moduli elektrarne uveljavitev pravil odjemni objekti
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Veleprodajni trg Uveljavitev pravil