Gradiva sestankov

Sestanek v sklopu javnega posvetovanja predloga nacionalnih pragov elektroenergijskih modulov

V sklopu javne obravnave predloga nacionalnih pragov elektroenergijskih modulov A, B in C je bil 20. januarja 2017 organiziran sestanek z zainteresirano strokovno javnostjo. Objavljamo gradivo s sestanka:

Prvi sestanek z deležniki na temo uredbe o zahtevah za priključitev proizvajalcev električne energije

Prvi sestanek z deležniki je bil 20. julija 2016 v prostorih ELES-a v Ljubljani. Sestanek je bil namenjen seznanitvi deležnikov z določili uredbe. Na sestanku je ELES predstavil osnutek predloga nacionalnih pragov za vse štiri tipe elektroenergijskih modulov. Objavljamo gradiva s sestanka:

Meta informacije
Datum objave
26.07.2016 12:49
Datum posodobitve
10.02.2017 14:31
Ključne besede
distribucija prenos soproizvodnja rfg
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Uveljavitev pravil Zapisniki