Sestava proizvodnih virov

Dobavitelji električne energije so svojim odjemalcem na računih, spletu in promocijskih gradivih zavezani objavljati sestavo proizvodnih virov za proizvodnjo elektrike, ki jo je posamezni dobavitelj v preteklem koledarskem letu dobavil svojim odjemalcem. Te deleže morajo dobavitelji objaviti v obliki tabele, v kateri so deleži posameznih proizvodnih virov (premog in lignit, zemeljski plin, naftni derivati, jedrsko gorivo in obnovljivi viri) izraženi v odstotkih in v obliki tortnega grafikona. Dobavitelji morajo na računih, spletu in promocijskih gradivih objavljati podatke o vplivih na okolje v obliki količine izpustov škodljivih snovi v ozračje ter količine nastalih radioaktivnih odpadkov, ki so rezultat sestave proizvodnih virov posameznega dobavitelja. Omenjene podatke morajo dobavitelji objaviti na ravni celotnega podjetja in zajemajo vse odjemalce, ki jih posamezni dobavitelj oskrbuje z električno energijo. Kadar dobavitelj ponuja posebne proizvode električne energije, na primer »100-odstotno energijo iz sončnih elektrarn«, mora odjemalcem, ki kupujejo tak proizvod, navesti poleg sestave na ravni celotnega podjetja tudi sestavo, ki se nanaša na določeni proizvod električne energije.

 

Metodologijo določanja sestave proizvodnih virov in način njenega prikazovanja določa Akt o načinu določanja in prikazovanja deležev posameznih proizvodnih virov elektrike. Akt, ki velja od marca 2016, določa, da je deleže elektrike iz obnovljivih virov energije mogoče dokazovati le z razveljavitvijo potrdil o izvoru, medtem ko se deleži drugih virov dokazujejo prek nacionalne in evropske preostale sestave proizvodnih virov.

 

Objavljamo tudi primer določitve sestave proizvodnih virov za posameznega dobavitelja električne energije.


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
12.09.2014 12:58
Datum posodobitve
06.06.2023 10:49
Ključne besede
sestava proizvodnih virov proizvodni viri izpusti škodljivih plinov
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija