Poročilo o mesečni porabi plina

Uredba Sveta (EU) 2023/706 določa, da pristojni organi držav članic do konca marca 2024 spremljajo izvajanje ukrepov za zmanjšanje povpraševanja po plinu. Države članice tudi redno poročajo o porabi plina. 

 

Agencija spremlja mesečno porabo plina v Sloveniji in objavlja porabo ter doseženo zmanjšanje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agencija ugotavlja, da je bilo v obdobju od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024, ob upoštevanju izjeme zaradi prehoda s premoga na plin, doseženo zmanjšanje porabe plina za 10,7 odstotka.


Mesečno porabo plina je agencija spremljala že v letu 2022 v skladu z Uredbo Sveta (EU) 2022/1369 o usklajenih ukrepih za zmanjšanje povpraševanja po plinu (v nadaljevanju: uredba iz leta 2022). Države članice so si po najboljših močeh prizadevale, da bi svojo porabo plina v obdobju od 1. avgusta 2022 do 31. marca 2023 zmanjšale za vsaj 15 % v primerjavi z njihovo povprečno porabo plina v obdobju od 1. avgusta do 31. marca v petih zaporednih letih pred začetkom veljavnosti uredbe iz leta 2022.
Agencija za energijo je bila v navedenem obdobju pristojni organ za izvajanje nalog v okviru zagotavljanja zanesljive oskrbe s plinom. Mesečno je spremljala ukrepe in prostovoljno zmanjšanje porabe plina ter to primerjala z zastavljenim zmanjšanjem porabe plina.

Podatki o porabi plina in doseženem zmanjšanju porabe v obdobju, ko je veljala uredba iz leta 2022, so prikazani v tabeli.

 

 

Agencija ugotavlja, da je bilo po osmih mesecih doseženo skupno zmanjšanje porabe plina 13,7 odstotka.


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
18.11.2022 13:38
Datum posodobitve
15.04.2024 10:53
Ključne besede
zanesljiva oskrba poročanje poraba plina
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Prenos Podatki in statistika Poročila