Poročilo o mesečni porabi plina

Skladno z Uredbo Sveta (EU) 2022/1369 o usklajenih ukrepih za zmanjšanje povpraševanja po plinu (v nadaljevanju: uredba) si države članice po najboljših močeh prizadevajo, da bi svojo porabo plina v obdobju od 1. avgusta 2022 do 31. marca 2023 zmanjšale za vsaj 15 % v primerjavi z njihovo povprečno porabo plina v obdobju od 1. avgusta do 31. marca v petih zaporednih letih pred začetkom veljavnosti te uredbe. 

 

Pristojni organ vsake države članice spremlja izvajanje ukrepov za zmanjšanje porabe na svojem ozemlju.

 

Agencija za energijo kot pristojni organ v skladu z uredbo in Aktom o načrtu za izredne razmere pri oskrbi s plinom mesečno spremlja in ocenjuje, ali prostovoljno zmanjšanje porabe plina zadošča glede na zastavljeno zmanjšanje porabe plina. 

 

Podatki o porabi plina in doseženem zmanjšanju porabe so prikazani v tabeli. 

 

 

Agencija ugotavlja, da je doseženo skupno zmanjšanje porabe plina po petih mesecih 13,9 odstotka.


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
18.11.2022 13:38
Datum posodobitve
17.01.2023 14:35
Ključne besede
zanesljiva oskrba poročanje poraba plina
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Prenos Podatki in statistika Poročila