Vrednosti nadomestil za količine kriznega plina

Agencija za energijo (v nadaljevanju: agencija) v skladu s 5. členom Akta o metodologiji za izračun nadomestila ob neprostovoljnem zmanjšanju ali prekinitvi odjema plina (Uradni list RS, št. 136/22, v nadaljevanju: akt) izračunava vrednosti nadomestil za skupine končnih odjemalcev iz 4. člena akta. Nadomestilo predstavlja del cene kriznega plina, ki se določi v primeru, ko veljajo ukrepi neprostovoljnega zmanjšanja ali prekinitve odjema plina v skladu z načrtom za izredne razmere v skladu z Uredbo 2017/1938/EU in je pristojni organ izdal generalno odločbo o neprostovoljnem zmanjšanju ali prekinitvi odjema plina.
 
Nadomestilo se obračunava le za količine kriznega plina, ki so bile v sistemu sproščene v posameznem dnevu, ob neprostovoljnem zmanjšanju ali prekinitvi odjema plina posameznim skupinam odjemalcev, z namenom oskrbe zaščitenih odjemalcev oziroma drugih odjemalcev, od katerih še ni bilo zahtevano zmanjšanje ali prekinitev odjema plina.
 
Za posamezno skupino končnih odjemalcev iz 4. člena akta so v skladu s 7., 8. in 9. členom akta izračunane naslednje vrednosti nadomestil:
poslovni odjemalci (PO) 89,77 EUR/MWh;
industrijski odjemalci (IN) 76,90 EUR/MWh;
elektrarne (EL) 92,67 EUR/MWh.
 
Vrednosti nadomestil se pričnejo uporabljati z dnem uveljavitve akta in veljajo do objave novih vrednosti, ki jih bo agencija ponovno izračunala v skladu z aktom in na podlagi uradno objavljenih podatkov o cenah posameznih virov energije za leto 2023 ter jih objavila na svoji spletni strani.  
Meta informacije
Datum objave
26.10.2022 13:49
Datum posodobitve
21.07.2023 08:37
Ključne besede
izredne razmere krizni plin nadomestila
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Uveljavitev pravil Drugo