Posvetovanje z uporabniki omrežja o novi relevantni točki prenosnega sistema zemeljskega plina

30.08.2018 Zaključeno (odločitev sprejeta) 20.08.2018 14.09.2018 1

Namen posvetovalnega postopka je seznanitev uporabnikov prenosnega sistema zemeljskega plina z načrtovano novo relevantno točko in v zvezi s tem pridobiti različna mnenja in predloge.

Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Veleprodajni trg Javna posvetovanja

Javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2019-2028

12.06.2018 Zaključeno (odločitev sprejeta) 13.06.2018 16.07.2018 2

Agencija začela javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2019–2028. Skladno z Energetskim zakonom mora operater prenosnega sistema vsako leto sprejeti in agenciji predložiti v potrditev 10-letni razvojni načrt omrežja. Agencija je pripravila posvetovalni postopek z namenom, da se dejanskim in možnim uporabnikom sistema omogoči dajanje pripomb in predlogov k predloženemu razvojnemu načrtu.

Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna posvetovanja

Samoocena in razvojne možnosti slovenskega veleprodajnega trga z zemeljskim plinom

23.04.2018 Zaključeno (odločitev sprejeta) 24.04.2018 11.05.2018 6

Namen posvetovalnega dokumenta je pridobiti mnenja udeležencev trga in širše javnosti o trenutnem stanju na slovenskem trgu z zemeljskim plinom kot tudi mnenja, stališča in razmišljanja o možnem oziroma želenem razvoju slovenskega trga zemeljskega plina v okviru možnih povezav.

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Maloprodajni trg Prenos Veleprodajni trg Javna posvetovanja

Obračunavanje omrežnine za elektrooperaterja - pogledi za novo regulativno obdobje

24.11.2017 Zaključeno (pričakuje se odločitev) 24.11.2017 08.01.2018 4

Namen posvetovalnega dokumenta je pridobivanje mnenj udeležencev trga o oblikovanju načel tarifiranja, odjemnih skupin, tarifnih elementov, o samih vrstah tarif ter o drugih zastavljenih vprašanjih. Zato je agencija pripravila posvetovalni dokument, ki zajema področja, ki jih mora metodologija za obračunavanje omrežnine vsebovati. Uvodoma so podana veljavna načela pri obračunavanju omrežnine in njihov vpliv na elektrooperaterje, uporabnike in ostale udeležence trga. V nadaljevanju sledijo usmeritve, ki so že sedaj prisotne na trgu ali pa se o njih še razpravlja, nove rešitve pa bo treba primerno umestiti v metodologijo obračunavanja.

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Javna posvetovanja

Regulativne spremembe za vzpostavitev nove vloge na trgu Aktivni odjemalec

12.10.2017 Zaključeno (pričakuje se odločitev) 12.10.2017 29.11.2017 5

Posvetovalni dokument se osredotoča na procese okrog vloge aktivnega odjemalca ter na zagotovitev pogojev za njegovo sodelovanje kot vira fleksibilnosti na trgu. Obravnava tudi potrebne spremembe poslovnih procesov, ki so neposredno ali posredno povezani z omenjeno problematiko. Agencija za energijo v posvetovalnem dokumentu podaja konkretne predloge rešitev oziroma predloge ukrepov za odpravo regulativnih ovir, ki negativno vplivajo na razvoj trga in novih vlog na njem.

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Maloprodajni trg Pravila in standardi Pametna omrežja Energetske storitve Javna posvetovanja

Javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2018-2027

06.06.2017 Zaključeno (odločitev sprejeta) 06.06.2017 10.07.2017 1

V dokumentu je opredeljena glavna infrastruktura za prenosno omrežje, ki jo je treba za udeležence na trgu v naslednjih letih zgraditi ali posodobiti. Dokument vsebuje tudi vse že sprejete in novo opredeljene naložbe, ki jih je treba izvesti v naslednjih treh letih, ter predvideni časovni okvir za vse naložbene projekte.

Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna posvetovanja

Elektromobilnost (2. cikel)

27.01.2017 Zaključeno (odločitev sprejeta) 16.05.2014 27.01.2017 6

Posvetovalni dokument je namenjen predvsem odjemalcem, dobaviteljem in sistemskim operaterjem distribucijskih omrežij na področju električne energije, ponudnikom storitev na področju elektromobilnosti in vsem ostalim zainteresiranim. Dokument predstavlja smernice kot zaključek 1. in 2. cikla javnega posvetovanja o ureditvi področja elektromobilnosti v Sloveniji.

Javna posvetovanja

Javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2017-2026

13.06.2016 Zaključeno (odločitev sprejeta) 13.06.2016 23.12.2016 8

V dokumentu je opredeljena glavna infrastruktura za prenosno omrežje, ki jo je treba za udeležence na trgu v naslednjih letih zgraditi ali posodobiti. Dokument vsebuje tudi vse že sprejete in novo opredeljene naložbe, ki jih je treba izvesti v naslednjih treh letih, ter predvideni časovni okvir za vse naložbene projekte.

Zemeljski plin Prenos Javna posvetovanja

Javno posvetovanje o imenovanju pripravljavca prognoz ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov plinskih omrežij

16.09.2015 Zaključeno (odločitev sprejeta) 15.09.2015 25.09.2015 1

Pripravljavec prognoz je na območju izravnave plinskih omrežij Republike Slovenije odgovoren za pripravo prognoz ne dnevno merjenih prevzemov uporabnika omrežja in po potrebi naknadnih dodelitev.

Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Prenos Javna posvetovanja

Javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2016-2025

11.06.2015 Zaključeno (odločitev sprejeta) 12.06.2015 15.07.2015 1

V dokumentu je opredeljena glavna infrastruktura za prenosno omrežje, ki jo je treba za udeležence na trgu v naslednjih letih zgraditi ali posodobiti. Dokument vsebuje tudi vse že sprejete in novo opredeljene naložbe, ki jih je treba izvesti v naslednjih treh letih, ter predvideni časovni okvir za vse naložbene projekte.

Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna posvetovanja

Izmenjava podatkov o realizaciji proizvedene električne energije iz proizvodnih virov OVE in SPTE, priključenih na DEES

27.10.2013 Zaključeno (odločitev sprejeta) 27.10.2013 25.11.2013 4

Posvetovalni dokument obravnava odprta vprašanja, iz faze načrtovanja rešitve, ki bo zagotovila avtomatizirano izmenjavo podatkov o proizvedeni električni energiji med sistemskim operaterjem distribucijskega omrežja in agencijo.

Javna posvetovanja

Elektromobilnost (1. cikel)

26.10.2012 Zaključeno (odločitev sprejeta) 26.10.2012 01.03.2013 5

Elektromobilnost in infrastruktura za polnjenje električnih vozil sta sicer danes še v fazi razvoja, zato se ju bo v omenjenem obdobju sprva preizkušalo, spremljalo njun razvoj in razvijalo rešitve za vpeljavo v prakso. Za lažje razumevanje tematike in pomoč pri oblikovanju programov s tega področja je agencija pripravila posvetovalni dokument »Elektromobilnost«.

Električna energija Javna posvetovanja

Prilagajanje odjema

29.03.2012 Zaključeno (pričakuje se odločitev) 29.03.2012 18.05.2012 4

Agencija meni, da je oblikovanje programov s področja prilagajanja odjema ključno za uspešno uporabo sistema naprednega merjenja. Za lažje razumevanje tematike in pomoč pri oblikovanju programov s tega področja je zato pripravila posvetovalni dokument Prilagajanje odjema.

Javna posvetovanja

Uvajanje sistema naprednega merjenja v Sloveniji

05.05.2011 Zaključeno (odločitev sprejeta) 05.05.2011 31.05.2011 5

Javna agencija RS za energijo (v nadaljevanju besedila agencija), je na podlagi posvetovalnega dokumenta, pripomb k posvetovalnemu dokumentu ter mnenj z javne obravnave pripravila dokument »Smernice za uvajanje sistema naprednega merjenja Sloveniji«.

Javna posvetovanja
— 20 Items per Page
Prikazujem 21 - 34 od 34 rezultatov.