Regulativne spremembe za vzpostavitev nove vloge na trgu Aktivni odjemalec

12.10.2017 Zaključeno (pričakuje se odločitev) 12.10.2017 29.11.2017 5

Posvetovalni dokument se osredotoča na procese okrog vloge aktivnega odjemalca ter na zagotovitev pogojev za njegovo sodelovanje kot vira fleksibilnosti na trgu. Obravnava tudi potrebne spremembe poslovnih procesov, ki so neposredno ali posredno povezani z omenjeno problematiko. Agencija za energijo v posvetovalnem dokumentu podaja konkretne predloge rešitev oziroma predloge ukrepov za odpravo regulativnih ovir, ki negativno vplivajo na razvoj trga in novih vlog na njem.

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Maloprodajni trg Pravila in standardi Pametna omrežja Energetske storitve Javna posvetovanja

Javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2018-2027

06.06.2017 Zaključeno (odločitev sprejeta) 06.06.2017 10.07.2017 1

V dokumentu je opredeljena glavna infrastruktura za prenosno omrežje, ki jo je treba za udeležence na trgu v naslednjih letih zgraditi ali posodobiti. Dokument vsebuje tudi vse že sprejete in novo opredeljene naložbe, ki jih je treba izvesti v naslednjih treh letih, ter predvideni časovni okvir za vse naložbene projekte.

Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna posvetovanja

Elektromobilnost (2. cikel)

27.01.2017 Zaključeno (odločitev sprejeta) 16.05.2014 27.01.2017 6

Posvetovalni dokument je namenjen predvsem odjemalcem, dobaviteljem in sistemskim operaterjem distribucijskih omrežij na področju električne energije, ponudnikom storitev na področju elektromobilnosti in vsem ostalim zainteresiranim. Dokument predstavlja smernice kot zaključek 1. in 2. cikla javnega posvetovanja o ureditvi področja elektromobilnosti v Sloveniji.

Javna posvetovanja

Javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2017-2026

13.06.2016 Zaključeno (odločitev sprejeta) 13.06.2016 23.12.2016 8

V dokumentu je opredeljena glavna infrastruktura za prenosno omrežje, ki jo je treba za udeležence na trgu v naslednjih letih zgraditi ali posodobiti. Dokument vsebuje tudi vse že sprejete in novo opredeljene naložbe, ki jih je treba izvesti v naslednjih treh letih, ter predvideni časovni okvir za vse naložbene projekte.

Zemeljski plin Prenos Javna posvetovanja

Javno posvetovanje o imenovanju pripravljavca prognoz ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov plinskih omrežij

16.09.2015 Zaključeno (odločitev sprejeta) 15.09.2015 25.09.2015 1

Pripravljavec prognoz je na območju izravnave plinskih omrežij Republike Slovenije odgovoren za pripravo prognoz ne dnevno merjenih prevzemov uporabnika omrežja in po potrebi naknadnih dodelitev.

Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Prenos Javna posvetovanja

Javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2016-2025

11.06.2015 Zaključeno (odločitev sprejeta) 12.06.2015 15.07.2015 1

V dokumentu je opredeljena glavna infrastruktura za prenosno omrežje, ki jo je treba za udeležence na trgu v naslednjih letih zgraditi ali posodobiti. Dokument vsebuje tudi vse že sprejete in novo opredeljene naložbe, ki jih je treba izvesti v naslednjih treh letih, ter predvideni časovni okvir za vse naložbene projekte.

Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna posvetovanja

Izmenjava podatkov o realizaciji proizvedene električne energije iz proizvodnih virov OVE in SPTE, priključenih na DEES

27.10.2013 Zaključeno (odločitev sprejeta) 27.10.2013 25.11.2013 4

Posvetovalni dokument obravnava odprta vprašanja, iz faze načrtovanja rešitve, ki bo zagotovila avtomatizirano izmenjavo podatkov o proizvedeni električni energiji med sistemskim operaterjem distribucijskega omrežja in agencijo.

Javna posvetovanja

Elektromobilnost (1. cikel)

26.10.2012 Zaključeno (odločitev sprejeta) 26.10.2012 01.03.2013 5

Elektromobilnost in infrastruktura za polnjenje električnih vozil sta sicer danes še v fazi razvoja, zato se ju bo v omenjenem obdobju sprva preizkušalo, spremljalo njun razvoj in razvijalo rešitve za vpeljavo v prakso. Za lažje razumevanje tematike in pomoč pri oblikovanju programov s tega področja je agencija pripravila posvetovalni dokument »Elektromobilnost«.

Električna energija Javna posvetovanja

Prilagajanje odjema

29.03.2012 Zaključeno (pričakuje se odločitev) 29.03.2012 18.05.2012 4

Agencija meni, da je oblikovanje programov s področja prilagajanja odjema ključno za uspešno uporabo sistema naprednega merjenja. Za lažje razumevanje tematike in pomoč pri oblikovanju programov s tega področja je zato pripravila posvetovalni dokument Prilagajanje odjema.

Javna posvetovanja

Uvajanje sistema naprednega merjenja v Sloveniji

05.05.2011 Zaključeno (odločitev sprejeta) 05.05.2011 31.05.2011 5

Javna agencija RS za energijo (v nadaljevanju besedila agencija), je na podlagi posvetovalnega dokumenta, pripomb k posvetovalnemu dokumentu ter mnenj z javne obravnave pripravila dokument »Smernice za uvajanje sistema naprednega merjenja Sloveniji«.

Javna posvetovanja
— 20 Items per Page
Prikazujem 21 - 30 od 30 rezultatov.