Izmenjava podatkov o realizaciji proizvedene električne energije iz proizvodnih virov OVE in SPTE, priključenih na DEES

27.10.2013 Zaključeno (odločitev sprejeta) 27.10.2013 25.11.2013 4

Posvetovalni dokument obravnava odprta vprašanja, iz faze načrtovanja rešitve, ki bo zagotovila avtomatizirano izmenjavo podatkov o proizvedeni električni energiji med sistemskim operaterjem distribucijskega omrežja in agencijo.

Javna posvetovanja

Elektromobilnost (1. cikel)

26.10.2012 Zaključeno (odločitev sprejeta) 26.10.2012 01.03.2013 5

Elektromobilnost in infrastruktura za polnjenje električnih vozil sta sicer danes še v fazi razvoja, zato se ju bo v omenjenem obdobju sprva preizkušalo, spremljalo njun razvoj in razvijalo rešitve za vpeljavo v prakso. Za lažje razumevanje tematike in pomoč pri oblikovanju programov s tega področja je agencija pripravila posvetovalni dokument »Elektromobilnost«.

Električna energija Javna posvetovanja

Prilagajanje odjema

29.03.2012 Zaključeno (pričakuje se odločitev) 29.03.2012 18.05.2012 4

Agencija meni, da je oblikovanje programov s področja prilagajanja odjema ključno za uspešno uporabo sistema naprednega merjenja. Za lažje razumevanje tematike in pomoč pri oblikovanju programov s tega področja je zato pripravila posvetovalni dokument Prilagajanje odjema.

Javna posvetovanja

Uvajanje sistema naprednega merjenja v Sloveniji

05.05.2011 Zaključeno (odločitev sprejeta) 05.05.2011 31.05.2011 5

Javna agencija RS za energijo (v nadaljevanju besedila agencija), je na podlagi posvetovalnega dokumenta, pripomb k posvetovalnemu dokumentu ter mnenj z javne obravnave pripravila dokument »Smernice za uvajanje sistema naprednega merjenja Sloveniji«.

Javna posvetovanja
— 20 Items per Page
Prikazujem 21 - 24 od 24 rezultatov.