Akt o določitvi metodologije za določanje cen sistemskih storitev

13.06.2017 Zaključeno (odločitev sprejeta) 13.06.2017 31.07.2017 5

Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Prenos Javna obravnava aktov

Akt o spremembah Akta o preventivnem načrtu ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom

22.11.2016 Zaključeno (odločitev sprejeta) 23.11.2016 02.12.2016 5

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna obravnava aktov

Akt o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje

18.11.2016 Zaključeno (odločitev sprejeta) 21.11.2016 30.11.2016 5

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Toplota Distribucija Javna obravnava aktov

Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina

16.11.2016 Zaključeno (odločitev sprejeta) 16.11.2016 25.11.2016 5

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Javna obravnava aktov

Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

14.06.2016 Zaključeno (odločitev sprejeta) 01.07.2016 02.08.2016 5

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Javna obravnava aktov

Akt o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem drugih energetskih plinov

11.03.2016 Zaključeno (odločitev sprejeta) 14.03.2016 11.04.2016 5

Izvajalci energetskih dejavnosti Distribucija Javna obravnava aktov Zakonodaja Drugi energetski plini

Akt o spremembah Akta o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote

07.01.2016 Zaključeno (odločitev sprejeta) 07.01.2016 11.01.2016 5

Izvajalci energetskih dejavnosti Toplota Distribucija Javna obravnava aktov Zakonodaja

Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina

24.07.2015 Zaključeno (odločitev sprejeta) 24.07.2015 25.08.2015 5

Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna obravnava aktov Zakonodaja

Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina

24.07.2015 Zaključeno (odločitev sprejeta) 24.07.2015 25.08.2015 5

Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna obravnava aktov Zakonodaja

Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

26.05.2015 Zaključeno (odločitev sprejeta) 10.06.2015 11.07.2015 22

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Javna obravnava aktov

Akt o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem zemeljskega plina

16.04.2015 Zaključeno (odločitev sprejeta) 17.04.2015 06.05.2015 5

Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Javna obravnava aktov

Akt o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote

01.04.2015 Zaključeno (odločitev sprejeta) 02.04.2015 17.04.2015 5

Izvajalci energetskih dejavnosti Toplota Distribucija Javna obravnava aktov

Akt o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z električno energijo

23.03.2015 Zaključeno (odločitev sprejeta) 24.03.2015 03.04.2015 5

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Kakovost oskrbe Javna obravnava aktov

Akt o identifikaciji entitet v elektronski izmenjavi podatkov med udeleženci na trgu z električno energijo in zemeljskim plinom

17.03.2015 Zaključeno (odločitev sprejeta) 17.03.2015 01.04.2015 5

Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Distribucija Maloprodajni trg Prenos Veleprodajni trg Pravila in standardi Uveljavitev pravil Obnovljivi viri energije Javna obravnava aktov

Akt o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje

27.02.2015 Zaključeno (odločitev sprejeta) 27.02.2015 20.03.2015 5

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Toplota Distribucija Javna obravnava aktov

Akt o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z zemeljskim plinom

27.02.2015 Zaključeno (odločitev sprejeta) 27.02.2015 16.03.2015 5

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Kakovost oskrbe Javna obravnava aktov

Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina

12.02.2015 Zaključeno (odločitev sprejeta) 12.02.2015 16.03.2015 5

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Javna obravnava aktov

Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina

11.02.2015 Zaključeno (odločitev sprejeta) 11.02.2015 13.03.2015 5

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Javna obravnava aktov

Akt o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina

05.01.2015 Zaključeno (odločitev sprejeta) 05.01.2015 09.01.2015 5

Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna obravnava aktov

Akt o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina

17.12.2014 Zaključeno (odločitev sprejeta) 17.12.2014 29.12.2014 5

Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Javna obravnava aktov
— 20 Items per Page
Prikazujem 41 - 60 od 65 rezultatov.