Akt o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje

27.02.2015 Zaključeno (odločitev sprejeta) 27.02.2015 20.03.2015 5

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Toplota Distribucija Javna obravnava aktov

Akt o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z zemeljskim plinom

27.02.2015 Zaključeno (odločitev sprejeta) 27.02.2015 16.03.2015 5

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Kakovost oskrbe Javna obravnava aktov

Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina

12.02.2015 Zaključeno (odločitev sprejeta) 12.02.2015 16.03.2015 5

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Javna obravnava aktov

Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina

11.02.2015 Zaključeno (odločitev sprejeta) 11.02.2015 13.03.2015 5

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Javna obravnava aktov

Akt o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina

05.01.2015 Zaključeno (odločitev sprejeta) 05.01.2015 09.01.2015 5

Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna obravnava aktov

Akt o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina

17.12.2014 Zaključeno (odločitev sprejeta) 17.12.2014 29.12.2014 5

Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Javna obravnava aktov

Akt o spremembi Akta o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom

01.12.2014 Zaključeno (odločitev sprejeta) 01.12.2014 08.12.2014 5

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna obravnava aktov

Akt o preventivnem načrtu ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom

01.12.2014 Zaključeno (odločitev sprejeta) 01.12.2014 08.12.2014 5

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna obravnava aktov

Akt o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta sistemskega operaterja prenosa električne energije

26.11.2014 Zaključeno (odločitev sprejeta) 26.11.2014 08.12.2014 5

Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Prenos Javna obravnava aktov

Akt o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta distribucijskega operaterja električne energije

26.11.2014 Zaključeno (odločitev sprejeta) 26.11.2014 08.12.2014 5

Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Javna obravnava aktov

Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine

22.09.2014 Zaključeno (odločitev sprejeta) 28.11.2013 05.12.2013 3

Javna agencija Republike Slovenije za energijo (v nadaljnjem besedilu agencija) je zaradi potrebe po spremembi posameznih členov akta, ki morajo biti uveljavljene s 1. januarjem 2014, pripravila osnutek Akta o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine.

Javna obravnava aktov
— 20 Items per Page
Prikazujem 41 - 51 od 51 rezultatov.