Strošek uporabe omrežja

Vsak uporabnik sistema je dolžan za uporabo sistema oskrbe z zemeljskim plinom plačati omrežnino, ki jo sestavljena iz stroška za uporabo omrežja in stroška za izvajanje meritev.

 

Uporabniki plačujejo višino omrežnine glede na zakupljeno zmogljivost in količino ter značilnost odjema neodvisno od lokacije priključitve. Uporabniki, priključeni na prenosno omrežje, s plačilom omrežnine krijejo stroške transporta plina samo v prenosnem omrežju, medtem ko uporabniki na distribucijskem omrežju s plačilom omrežnine plačajo distribucijo in sorazmeren del stroškov prenosa.

 

Stroški za uporabo omrežja pokrivajo upravičene stroške, povezane s priključevanjem v obsegu sorazmernih stroškov priključitve, zagotavljanjem dostopa do sistema, izvajanjem prenosa oziroma distribucije, varnim in zanesljivim obratovanjem omrežja oz. celotnega plinskega sistema, vzdrževanjem in razvojem sistema.

 

V stroških za izvajanje meritev so zajeti upravičeni stroški izvajanja meritev, vzdrževanje, umerjanje in s predpisi določene periodične menjave merilnih naprav ter prenos, obdelava in arhiviranje podatkov o izmerjeni porabi.

 

Izvajanje prenosa in distribucije zemeljskega plina sta regulirani dejavnosti, ki ju v okviru zakonskih pristojnosti nadzoruje Agencija za energijo.

 

Meta informacije
Datum objave
07.10.2014 14:35
Datum posodobitve
14.11.2017 09:15
Področja
Poslovni odjemalci Zemeljski plin