Cena zemeljskega plina

Cena zemeljskega plina kot energenta je odvisna predvsem od poslovnih odločitev posameznega dobavitelja ter pogojev nabave, ki jih imajo dobavitelji pri trgovcu ali dobavitelju na debelo. Na višino nakupne cene, ki jo plača dobavitelj, vpliva več dejavnikov. Tako so cene zemeljskega plina odvisne od značilnosti sklenjenih pogodb za nakup plina, gibanja cen nafte in naftnih derivatov, gibanja tečajev tujih valut, vremenskih vplivov, ponudbe na mednarodnih borzah ter od konkurence na trgu.

 

Končna cena zemeljskega plina, ki jo plača odjemalec, je sestavljena iz zneska za energent, zneska omrežnine za distribucijo in meritev, prispevkov, dajatev, trošarine in DDV.Odjemalci lahko z izbiro oziroma menjavo dobavitelja vplivajo na končno ceno dobavljenega zemeljskega plina, in sicer na del cene zemeljskega plina, ki jo predstavlja cena energenta. Dobavitelji jo določajo na tržni način in ni regulirana. Preostale sestavine končne cene zemeljskega plina so regulirane in jih določata agencija (omrežnina) in vlada (prispevki, dajatve, trošarina in DDV). Končne cene zemeljskega plina agencija objavlja v letnem poročilu o stanju na področju energetike v Sloveniji.

 

Vsem odjemalcem zemeljskega plina je omogočeno, da prek spletne aplikacije za primerjavo cen redno spremljajo aktualne cene zemeljskega plina. Aplikacija prikazuje informativne izračune stroškov letne oskrbe izključno na podlagi ponudb rednega cenika, v katerega je vključenih najmanj 50 % in vsaj 250 odjemalcev pri posameznem dobavitelju. V primerjavo stroškov dobave niso vključene ponudbe na podlagi akcijskih oziroma paketnih cenikov, ki jih je smiselno nadzirati na spletnih straneh dobaviteljev zemeljskega plina. 

 

Odjemalcem zemeljskega plina svetujemo, da si na podlagi objavljenih ponudb izberejo tisto, ki je zanje najbolj ugodna. Pri izbiri naj dobro premislijo o pogodbenih pogojih in obdobju vezave, kar jim utegne povzročati dodatne stroške oziroma omejiti svobodo pri menjavi dobavitelja v prihodnje.

Meta informacije
Datum objave
11.09.2014 11:00
Datum posodobitve
29.10.2021 13:54
Ključne besede
cena cena zemeljskega plina
Področja
Gospodinjski odjemalci Zemeljski plin Skupna kontaktna točka