Kaj naredi agencija zame?

Potrjuje višino omrežnine

V okviru svojih nalog agencija daje soglasje k s strani operaterja sistema predlagani višini omrežnine, ki se kot posebna postavka pojavlja na vašem računu za zemeljski plin. S tem skrbi, da višina omrežnine odraža upravičene stroške operaterja sistema.

 

Nadzira energetski trg

Agencija spremlja in nadzira delovanje in konkurenčnost energetskega trga. V okviru nalog nadzora vam omogoča tudi vpogled v cene in s tem izbiro najugodnejšega ponudnika zemeljskega plina. Kdo je trenutno za vas najugodnejši ponudnik na trgu, lahko preverite s spletnim kalkulatorjem.

 

Skrbi za zanesljivost oskrbe

Agencija skrbi za zadostno količino zemeljskega plina, saj je njena vloga zagotavljanje zanesljive oskrbe z zemeljskim plinom.

 

Odloča, kadar ste v sporu

Agencija odloča v sporih med vami in operaterjem distribucijskega sistema, kadar naletite na težave ali nesoglasja v zvezi z dostopom do omrežja, obračunanim zneskom omrežnine ali v zvezi s kršitvami sistemskih obratovalnih navodil.

Odloča tudi o pritožbah zoper odločbo o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev, ki ga izdaja operater sistema.

Meta informacije
Datum objave
12.09.2014 11:11
Datum posodobitve
29.10.2021 13:47
Področja
Gospodinjski odjemalci