Kako postanem odjemalec?

Prvi korak je pridobitev osnovne informacije, ali je na izbrani lokaciji že zgrajeno in aktivirano plinovodno omrežje.

 

Podatki o obstoju ali nameravani gradnji omrežja so dostopni pri operaterjih sistemov zemeljskega plina. Ti  izvajajo izbirno gospodarsko javno službo in so odgovorni za varno in zanesljivo oskrbo z zemeljskim plinom ter razvoj omrežja na geografskih območjih, kjer izvajajo dejavnost.

 

Operaterja distribucijskega sistema v vaši lokalni skupnosti enostavno poiščite na spodnjem seznamu in ga kontaktirajte prek telefona, elektronske ali navadne pošte. Ta vam bo razložil vse potrebno v zvezi s priključitvijo na plinovodno omrežje.

 

Podrobnosti glede pravic in obveznosti uporabnika v zvezi z dostopom do storitev oskrbe z zemeljskim plinom so navedene v naslednjih aktih:

  • Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za posamezno geografsko območje (SPDO)
  • Sistemska obratovalna navodila (SON)
  • Splošni dobavni pogoji (SDP)

 

Navedeni akti so dostopni prek spletnih strani operaterjev sistemov in dobaviteljev zemeljskega plina.

Več o postopku priključevanja najdete tukaj.


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
01.10.2014 13:14
Datum posodobitve
29.10.2021 13:48
Ključne besede
soglasje za priključitev priključitev
Področja
Gospodinjski odjemalci Zemeljski plin Skupna kontaktna točka