Zakonodaja

V tem poglavju so predstavljeni najpomembnejši pravni viri s področja zemeljskega plina. Z uveljavitvijo EZ-1 so prenehali veljati določeni predpisi, našteti v 554. členu EZ-1, ki se uporabljajo do uveljavitve novih podzakonskih predpisov oziroma splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil, izdanih na podlagi EZ-1.

Meta informacije
Datum objave
13.10.2014 10:05
Datum posodobitve
19.10.2020 13:07
Področja
Gospodinjski odjemalci Zemeljski plin Zakonodaja