Kako se lahko pritožim?

Spor z operaterjem

Agencija odloča na prvi stopnji v sporih med uporabniki sistema in operaterji in na drugi stopnji o pritožbi v zvezi s soglasjem za priključitev na sistem. Agencija se ne šteje med organe, ki so po Zakonu o upravnih taksah zavezani zaračunavati upravne takse.

 

Spor z dobaviteljem

Dobavitelji gospodinjskim odjemalcem morajo zagotoviti pregleden, enostaven in brezplačen notranji postopek obravnave pritožb odjemalcev. V ta namen dobavitelj sam ali skupaj z drugimi dobavitelji v okviru združenja zagotovi postopek izvensodnega reševanja sporov s potrošniki v zvezi z dobavo zemeljskega plina gospodinjskim odjemalcem pred neodvisnim izvajalcem izvensodnega reševanja sporov, ki izpolnjuje pogoje in zagotavlja postopek v skladu z določbami zakona, ki ureja izvensodno reševanje potrošniških sporov.

 

Odločbe  

Agencija objavlja nekatere pomembnejše oziroma zanimive odločitve, izdane v sporih, in odločitve, izdane na pritožbe v zvezi s soglasjem za priključitev na omrežje. Namen objave odločitev je seznanitev zainteresirane javnosti s primeri, ki rešujejo vsebinska ali postopkovna vprašanja s področja energetskega prava in so lahko udeležencem na trgu v pomoč pri sprejemanju odločitev.

 

Meta informacije
Datum objave
11.09.2014 13:54
Datum posodobitve
29.10.2021 14:09
Ključne besede
spor z operaterjem spor z dobaviteljem reševanje sporov pritožba odločbe
Področja
Gospodinjski odjemalci Zemeljski plin Skupna kontaktna točka