Moja poraba

Odjemalec lahko pridobi podatke o svoji porabi od dobavitelja zemeljskega plina, operaterja sistema ali pa enostavno sam odčita števčno stanje merilne naprave.

 

Izstavljeni mesečni računi dobaviteljev oziroma operaterjev odjemalcu ne omogočajo vedno dejanskega nadzora porabe plina. Samo nekateri operaterji izvajajo odčitke merilnih naprav vsak mesec, medtem ko ostali ocenijo mesečno porabo na podlagi pretekle porabe in obremenitvenih profilov. Takšen podatek je posledično le boljši ali slabši približek dejanski mesečni porabi. Pri operaterjih, ki izvajajo odčitke enkrat na leto, je dejanska poraba odjemalca znana šele po popisu merilne naprave. Vsak odjemalec lahko dobi podrobne informacije o načinu in značilnostih obračuna oskrbe s plinom pri svojem dobavitelju zemeljskega plina.

 

Najenostavnejši dostop do natančnega podatka o porabi zemeljskega plina je odčitek merilne naprave (plinomera), ki ga lahko odjemalec izvede sam po poljubno izbranih časovnih obdobjih in s tem neposredno nadzira porabo plina. Merilne naprave so vgrajene v pločevinastih omaricah, ki imajo pred številčnico plinomera kontrolno steklo, skozi katero je mogoče razbrati števčno stanje. V primeru individualnih objektov so merilne naprave običajno vgrajene ob parcelni meji ali na fasadi objektov. V večstanovanjskih objektih so običajno vgrajene v vetrolovih ali hodnikih. V nekaterih starejših stanovanjih so merilne naprave vgrajene nadometno brez omarice pod stropom kuhinje oziroma v bližini plinskega trošila.

 

Če odjemalec v predpisanem obdobju vsak mesec odčita merilno napravo ter podatek o števčnem stanju posreduje dobavitelju zemeljskega plina ali operaterju sistema, ima običajno možnost vpogleda v statistiko porabe plina za preteklo obdobje prek spletne strani dobavitelja oziroma operaterja.

 

Če odjemalec sam ne izvaja odčitkov merilne naprave, ima pravico zahtevati podatke o porabi plina od operaterja distribucijskega sistema. Obvestilo o porabi je za odjemalca brezplačno. Če odjemalec od operaterja izrecno ne zahteva podatka o porabi zemeljskega plina, je upravičen do obvestila o dejanski porabi najmanj enkrat letno, ko bo operater izvedel odčitek merilne naprave in letni obračun porabljene količine plina.

Meta informacije
Datum objave
11.09.2014 10:29
Datum posodobitve
29.10.2021 13:49
Ključne besede
poraba moja poraba
Področja
Gospodinjski odjemalci Zemeljski plin Skupna kontaktna točka