Ali lahko ostanem brez zemeljskega plina?

Gospodinjski odjemalci in osnovne socialne službe (zdravstvene dejavnosti, rehabilitacija, nega, vzgojno-varstvena in izobraževalna dejavnost, socialno varstvena dejavnost) so zaščiteni odjemalci. Agencija, ki je pristojna za zagotavljanje zanesljive oskrbe z zemeljskim plinom, posebno skrb namenja zaščitenim odjemalcem. Z letnimi pregledi pripravljenosti dobaviteljev na posebne primere (nizke temperature, povečano povpraševanje) agencija preventivno zagotavlja varnost zaščitenih odjemalcev. Za izredne primere, ko lahko pride do resnejših razmer zaradi pomanjkanja plina, se agencija skupaj z uvozniki zemeljskega plina, operaterjem prenosnega omrežja in Ministrstvom za infrastrukturo pripravlja in usposablja. Za takšne primere je pripravljen načrt za izredne razmere, s pomočjo katerega agencija zaščitenim odjemalcem kar najdlje zagotavlja potrebne količine zemeljskega plina.

 

Oskrba gospodinjskih odjemalcev z zemeljskim plinom je ena izmed najpomembnejših nalog Agencije za energijo.
Meta informacije
Datum objave
11.09.2014 13:27
Datum posodobitve
14.11.2017 08:46
Področja
Gospodinjski odjemalci Skupna kontaktna točka