Daljinski energetski sistem - udobje in zanesljivost

Leta 1959 so iz novozgrajenega daljinskega energetskega sistema, napajanega iz Termoelektrarne Velenje, začeli izvajati prvo distribucijo toplote za potrebe ogrevanja stavb novega mestnega središča v Velenju. Tako se je v Sloveniji začela prva oskrba objektov s toploto iz distribucijskih energetskih sistemov, ki so ji postopoma sledila tudi ostala večja slovenska mesta.

 

 

Danes, dobrega pol stoletja kasneje, se v 68 od 212 slovenskih občin zagotavlja oskrba objektov s toploto iz distribucijskih sistemov daljinskega ogrevanja in hlajenja.

 

Pod oskrbo s toploto se pojmuje distribucija toplote in hladu, ki se uporabljata za ogrevanje ali hlajenje prostorov, potrebe industrijskih procesov in za pripravo sanitarne tople vode. Oskrba s toploto zajema dejavnost distribucije in dobave toplote, sama dejavnost distribucije toplote pa se lahko opravlja v obliki izbirne lokalne  gospodarske javne službe ali tržne dejavnosti. Oskrba s toploto se lahko izvaja tudi v obliki lastniških distribucijskih sistemov, katerih značilnost je, da so v celoti v lasti odjemalcev toplote.

 

Distribucijski sistemi so v letu 2020 oskrbovali kar 106.762 odjemalcev toplote, od tega 97.235 gospodinjstev. Gospodinjstva in poslovni odjemalci to toploto pretežno uporabljajo za ogrevanje prostorov, del za pripravo sanitarne tople vode, industrijski odjemalci pa poleg omenjenega tudi za potrebe proizvodnih procesov.


Naša naloga je regulacija cen toplote iz distribucijskih sistemov, kjer distributer izvaja distribucijo toplote kot gospodarsko javno službo. S tem prispevamo k zagotavljanju kakovostne in zanesljive oskrbe s toploto po sprejemljivih cenah.

 

Informacije v zvezi z distribucijo toplote in drugimi energetskimi plini, priključevanjem, ceno toplote, splošnimi pogoji za dobavo in odjem ter še več najdete na tej spletni strani.

Meta informacije
Datum objave
02.10.2014 09:58
Datum posodobitve
23.09.2021 14:33