Daljinski energetski sistem - udobje in zanesljivost

Leta 1959 so iz novozgrajenega daljinskega energetskega sistema, napajanega iz Termoelektrarne Velenje, začeli izvajati prvo distribucijo toplote za potrebe ogrevanja stavb novega mestnega središča v Velenju. Tako se je v Sloveniji začela prva oskrba objektov s toploto iz distribucijskih energetskih sistemov, ki so ji postopoma sledila tudi ostala večja slovenska mesta.

 

 

Danes, dobrega pol stoletja kasneje, se v 66 od 212 slovenskih občin zagotavlja oskrba objektov s toploto iz distribucijskih sistemov daljinskega ogrevanja in hlajenja. Distribucijski sistemi so v letu 2019 oskrbovali kar 106.593 odjemalcev toplote, od tega 96.871 gospodinjstev. Gospodinjstva in poslovni odjemalci to toploto pretežno uporabljajo za ogrevanje prostorov, del za pripravo sanitarne tople vode, industrijski odjemalci pa poleg omenjenega tudi za potrebe proizvodnih procesov.


Naša naloga je regulacija cen toplote iz distribucijskih sistemov, kjer distributer izvaja distribucijo toplote kot gospodarsko javno službo. S tem prispevamo zagotavljanju kakovostne in zanesljive oskrbe s toploto po sprejemljivih cenah.

 

Informacije v zvezi z distribucijo toplote in drugimi energetskimi plini, priključevanjem, ceno toplote, splošnimi pogoji za dobavo in odjem ter še več najdete na tej spletni strani.

Meta informacije
Datum objave
02.10.2014 09:58
Datum posodobitve
18.09.2020 11:54