Daljinski energetski sistem - udobje in zanesljivost

Leta 1959 so iz novozgrajenega daljinskega energetskega sistema, napajanega iz Termoelektrarne Velenje, začeli izvajati prvo distribucijo toplote za potrebe ogrevanja stavb novega mestnega središča v Velenju. Tako se je v Sloveniji začela prva oskrba objektov s toploto iz distribucijskih energetskih sistemov, ki so ji postopoma sledila tudi ostala večja slovenska mesta.

 

 

Danes, dobrega pol stoletja kasneje, se v 68 od 212 slovenskih občin zagotavlja oskrba objektov s toploto iz distribucijskih sistemov daljinskega ogrevanja in hlajenja.

 

Pod oskrbo s toploto se pojmuje distribucija toplote in hladu, ki se uporabljata za ogrevanje ali hlajenje prostorov, potrebe industrijskih procesov in za pripravo sanitarne tople vode. Oskrba s toploto zajema dejavnost distribucije in dobave toplote, sama dejavnost distribucije toplote pa se lahko opravlja v obliki izbirne lokalne  gospodarske javne službe ali tržne dejavnosti. Oskrba s toploto se lahko izvaja tudi v obliki lastniških distribucijskih sistemov, katerih značilnost je, da so v celoti v lasti odjemalcev toplote.

 

Naša naloga je regulacija cen toplote iz distribucijskih sistemov, kjer distributer izvaja distribucijo toplote kot gospodarsko javno službo. S tem prispevamo k zagotavljanju kakovostne in zanesljive oskrbe s toploto po sprejemljivih cenah.

 

Informacije v zvezi z distribucijo toplote in drugimi energetskimi plini, priključevanjem, ceno toplote, splošnimi pogoji za dobavo in odjem ter še več najdete na tej spletni strani.

Meta informacije
Datum objave
02.10.2014 09:58
Datum posodobitve
21.07.2022 09:44