Cena toplote in drugih energetskih plinov

Cena toplote za daljinsko ogrevanje iz distribucijskih sistemov, katerih distributerji izvajajo gospodarsko javno službo, in cena, ki jo zaračunava regulirani proizvajalec toplote, je regulirana, medtem ko je cena toplote, hladu in drugih energetskih plinov iz distribucijskih sistemov, kjer se izvaja tržna dejavnost, določena na tržni osnovi (izpogajana cena med distributerjem in končnim odjemalcem).

 

Pomembno

Informacije o veljavnih cenah toplote ali drugega energetskega plina ter splošno veljavnih pogojih v zvezi z dostopom do teh storitev in v zvezi njihovo uporabo mora distributer odjemalcem zagotoviti na enem mestu (v kontaktni točki).

Meta informacije
Datum objave
01.10.2014 14:43
Datum posodobitve
18.10.2017 08:57
Ključne besede
cena toplota drugi energetski plini
Področja
Gospodinjski odjemalci Toplota Distribucija Maloprodajni trg Osnovni podatki