Daljinski energetski sistem

Distribucijski sistemi toplote in hladu (daljinski energetski sistemi) ter zaključeni distribucijski sistemi drugih energetskih plinov so dandanes med najzanesljivejšimi, okoljsko in stroškovno sprejemljivimi sistemi oskrbe končnih odjemalcev s toploto oziroma drugimi energetskimi plini.

 

Objekti, priključeni na distribucijski sistem toplote, ne potrebujejo lastnega proizvodnega vira toplote oziroma hladu, sam sistem pa jim zagotavlja določene prednosti oskrbe, kot so:

  • večja energetska učinkovitost
  • boljše varovanje okolja
  • enostavno delovanje in vzdrževanje internih sistemov
  • večja zanesljivost
  • udobje in priročnost
  • nižji investicijski stroški
  • nižji obratovalni stroški in stroški investicijskega vzdrževanja
  • večja fleksibilnost in razpoložljivost arhitekturne zasnove

 

Informacije v zvezi z vlogo agencije na področju distribucije toplote in drugih energetskih plinov iz zaključenih distribucijskih sistemov, priključevanjem, ceno toplote, splošnimi pogoji za dobavo in odjem ter še več najdete na tej strani.

Meta informacije
Datum objave
09.10.2014 14:43
Datum posodobitve
29.10.2021 14:14
Ključne besede
distribucijski sistem toplota drugi energetski plini
Področja
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Toplota Distribucija Maloprodajni trg Osnovni podatki