Kaj naredi agencija zame?

V okviru svojih nalog agencija od leta 2016 izvaja regulacijo cen toplote na distribucijskih sistemih daljinskega ogrevanja, kjer dejavnost distribucije toplote distributerji izvajajo kot gospodarsko javno službo (reguliran distributer). Regulirajo se tudi cene toplote iz proizvodenj toplote t. i. reguliranih proizvajalcev toplote, ki oskrbujejo prej omenjene distribucijske sisteme.

 

Z regulacijo cen in sprejemanjem ustreznih podzakonskih aktov Agencija za energijo skrbi, da cene toplote iz posameznih distribucijskih sistemov, katerih distributerji izvajajo gospodarsko javno službo, odražajo upravičene stroške proizvodnje in distribucije toplote, distribuirana toplota in drugi energetski plini iz distribucijskih sistemov pa zanesljiv in cenovno konkurenčen ter okolju prijazen vir energije. več...

Meta informacije
Datum objave
12.09.2014 11:08
Datum posodobitve
17.07.2019 12:58
Področja
Gospodinjski odjemalci