Upravičenost do nujne oskrbe

Do nujne oskrbe je upravičen gospodinjski odjemalec, ki si zaradi svojih premoženjskih razmer, dohodkov in drugih socialnih okoliščin ter bivalnih razmer ne more zagotoviti drugega vira energije za ogrevanje, ki bi mu povzročil enake ali manjše stroške za ogrevanje stanovanjskih prostorov.

 

Odjemalca, ki je upravičen do nujne oskrbe, distributer ne sme odklopiti oziroma mu omejiti odjema toplote ali drugega energetskega plina pod količino, ki je glede na okoliščine (letni čas, temperaturne razmere, kraj prebivanja, zdravstveno stanje in druge podobne okoliščine) nujno potrebna, da ne pride do ogrožanja življenja in zdravja odjemalca in oseb, ki z njim prebivajo.

 

Stroške odjema toplote odjemalca, ki je upravičen do nujne oskrbe, nosi distributer do takrat, ko jih plača odjemalec.

 

Meta informacije
Datum objave
06.10.2014 13:11
Datum posodobitve
29.10.2021 15:13
Ključne besede
nujna oskrba zanesljiva oskrba toplota drugi energetski plini
Področja
Gospodinjski odjemalci Toplota Distribucija Maloprodajni trg Osnovni podatki