Kakovost in zanesljivost oskrbe

Kakovost oskrbe

Kakovost in zanesljivost oskrbe mora distributer, ki izvaja gospodarsko javno službo distribucije toplote, določiti v sistemskih obratovalnih navodilih, izvajalec tržne distribucije pa v splošnih pogodbenih pogojih.

 

Zanesljivost oskrbe

Distributer mora s primernimi ukrepi zagotoviti zanesljivost obratovanja distribucijskega sistema z zagotavljanjem zadostne zmogljivosti in zanesljivosti distribucijskega sistema ter zanesljivost dobave toplote ali drugih energetskih plinov v sam distribucijski sistem.

 

Pri tem mora zagotoviti sprejemanje informacij odjemalcev o motnjah na sistemu pri dobavi energije in na zahtevo odjemalca odpraviti motnjo, ki onemogoča odjem toplote ali drugih energetskih plinov v dogovorjeni količini in kakovosti.

 

Gospodinjskega odjemalca, ki je upravičen do nujne oskrbe, distributer ne sme odklopiti oziroma mu omejiti odjema toplote ali drugega energetskega plina pod količino, ki je glede na okoliščine (letni čas, temperaturne razmere, kraj prebivanja, zdravstveno stanje in druge podobne okoliščine) nujno potrebna, da ne pride do ogrožanja življenja in zdravja odjemalca in oseb, ki z njim prebivajo.

Meta informacije
Datum objave
01.10.2014 14:24
Datum posodobitve
29.10.2021 15:12
Ključne besede
kakovost oskrbe zanesljiva oskrba toplota
Področja
Gospodinjski odjemalci Toplota Distribucija Maloprodajni trg