Kako se lahko pritožim?

Distributer mora odjemalcem na enem mestu zagotoviti potrebne informacije o njihovih pravicah, veljavnih predpisih in metodah za reševanje sporov, ki so jim na voljo v primeru spora z distributerjem (vzpostaviti mora kontaktno točko).

V kontaktni točki mora distributer zagotoviti najmanj informacije o:

  • načinih reševanja sporov;
  • veljavnih cenah toplote ali drugega energetskega plina ter splošno veljavnih pogojih v zvezi z dostopom do teh storitev in v zvezi njihovo uporabo;
  • načinu pridobitve podatkov o njihovi porabi;
  • pravicah do oskrbe s toploto ali drugim energetskim plinom določene kakovosti po razumni ceni v skladu predpisi in splošnimi akti.
Meta informacije
Datum objave
02.10.2014 08:50
Datum posodobitve
16.10.2014 09:19
Ključne besede
pritožba toplota drugi energetski plini
Področja
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Toplota Distribucija Maloprodajni trg Osnovni podatki