Čezmejno trgovanje

Ker je slovenski trg z električno energijo del skupnega evropskega trga, lahko na njem udeleženci trgujejo tudi preko meja. V tem primeru govorimo o čezmejnem trgovanju. Pri čezmejnem trgovanju je treba upoštevati, da so zmogljivosti prenosnih vodov, ki povezujejo sisteme različnih držav, omejene. Zato si morajo tržni udeleženci zagotoviti čezmejne prenosne zmogljivosti. Obstajata dva načina pridobitve čezmejnih prenosnih zmogljivosti: eksplicitne in implicitne dražbe. Na eksplicitnih dražbah se udeleženci potegujejo le za same prenosne zmogljivosti (izražene v MW), medtem ko morajo energijo zagotoviti ločeno. Nasprotno pa se pri implicitnih dražbah udeleženci potegujejo hkrati za prenosne zmogljivosti in energijo.

 

Ker je slovenski trg z električno energijo del skupnega evropskega trga, slovenski tržni udeleženci uporabljajo tudi načine, ki na našem trgu niso omogočeni. Tak primer je trgovanje na terminskih trgih, na katerih se sklepajo posli z izvedenimi finančnimi instrumenti, kakršni so finančne terminske pogodbe in opcije. To vrsto trgovanja, ki poteka za nekaj let vnaprej, trgovci uporabljajo predvsem za zavarovanje pred tveganji.

Meta informacije
Datum objave
19.09.2014 14:39
Datum posodobitve
24.02.2022 15:26
Ključne besede
veleprodajni trg čezmejne prenosne zmogljivosti čezmejno trgovanje
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Veleprodajni trg