Vstop novega udeleženca

Tržni udeleženec, ki želi sodelovati na slovenskem veleprodajnem trgu, mora najprej postati član bilančne sheme. Bilančna shema predstavlja hierarhično ureditev slovenskega trga z električno energijo. Z bilančno shemo upravlja slovenski operater trga, družba Borzen, d.o.o. Osnovni namen bilančne sheme je bilančni obračun, to je obračun stroškov odstopanj od napovedanih tržnih planov in obratovalnih napovedi. Člani bilančne sheme so lahko trgovci, ki nimajo prevzemno-predajnih mest in trgujejo z električno energijo le na veleprodajnem trgu po vnaprej znanih količinah (zaprte pogodbe), in dobavitelji, ki se poleg trgovanja z električno energijo ukvarjajo tudi z dobavo odjemalcem ali z odkupom električne energije od proizvajalcev (odprte pogodbe).

 

Tržni udeleženec lahko na veleprodajni trg vstopi s sklenitvijo bilančne pogodbe z operaterjem trga, s čimer postane odgovorni bilančne skupine, ali s sklenitvijo pogodbe o izravnavi z obstoječim članom bilančne sheme, s čimer postane odgovorni bilančne podskupine.

Meta informacije
Datum objave
01.10.2014 12:58
Datum posodobitve
24.02.2022 15:24
Ključne besede
vstop udeleženca veleprodajni trg bilančna shema
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Veleprodajni trg