Izvzetje za nove povezovalne daljnovode

Konec leta 2014 je Evropska komisija potrdila odločbi agencije, ki ju je na podlagi 17. člena Uredbe ES št. 714/2009 izdala za odobritev izvzetja iz določb, ki urejajo dostop tretjih oseb za dva nova povezovalna 110 kV voda »Dekani – Žavlje« in »Vrtojba – Sredipolje« med Slovenijo in Italijo. S tema odločbama, ki sta prvi te vrste, je omogočeno, da bodo investitorji, ki po svoji dejavnosti niso sistemski operaterji, z izgradnjo predmetnih povezav v času njunega obratovanja zagotovili dodatne čezmejne prenosne zmogljivosti na meji z Italijo (ob izpolnjenih pogojih tudi do 100 MW). S presojo, ki jo je agencija izvedla skupaj s sosednjim regulativnim organom in jo oblikovala v skupnem mnenju, bosta povezavi pozitivno vplivali na konkurenco na obeh nacionalnih trgih in s tem prispevali tudi k višji zanesljivosti delovanja elektroenergetskih sistemov. Agencija je pri odločanju upoštevala tudi koristi, ki so jih lahko deležni odjemalci. Največji delež teh se nanaša na znižanje stroškov prenosa električne energije, povezavi pa bosta prispevali tudi k zmanjševanju cenovnih razlik med sosednjima trgoma z električno energijo in konkurenčnost na veleprodajnem trgu.

 

Na podlagi vlog vlagateljev, kar omogoča 63. člen Uredbe (ES) št. 2019/943 (prej 17. člen Uredbe ES 714/2009), sta Agencija za energijo in Evropska komisija obravnavali zahtevke za obravnavo pogojev izvzetja. 

 

 

Skupni mnenji regulativnih organov Slovenije in Italije:

 

Odločitve o izvzetju za plin in električno energijo: Sklepi Evropske Komisije (z dne 17/12/2014 in 26/03/2015)

 Odločbi o pridobitvi izvzetja iz določb, ki urejajo dostop tretjih oseb:

  • Nov povezovalni 110 kV vod »Dekani–Žavlje«, Uradni list RS št. 6/15
  • Nov povezovalni 110 kV vod »Vrtojba–Sredipolje«, Uradni list RS št. 6/15

 Sklepa EK in Agencije za energijo o podaljšanju roka za pričetek gradnje:

 Sklepa EK in Agencije za energijo o 2. dodatnem podaljšanju roka za pričetek gradnje:

 Sklepa EK in Agencije za energijo o 3. dodatnem podaljšanju roka za pričetek gradnje:

Sklepa EK in Agencije za energijo o 4. dodatnem podaljšanju roka za pričetek gradnje:

 

Meta informacije
Datum objave
24.02.2015 09:26
Datum posodobitve
29.05.2023 10:39
Ključne besede
električna energija prenos veleprodajni trg čezmejne prenosne zmogljivosti odločbe
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Prenos Veleprodajni trg