Deklaracija za proizvodno napravo

Izdaja deklaracije za proizvodno napravo

Proizvajalci lahko pridobijo deklaracijo  za proizvodno napravo, ki proizvaja električno energijo iz obnovljivega vira (OVE) ali v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom (SPTE) in ima ustrezno nameščene merilne naprave (števce). Vloga se poda na predpisanem obrazcu za OVE ali SPTE naprave.

Veljavna deklaracija je pogoj za prejemanje podpore za proizvedeno električno energijo in izdajo potrdil o izvoru.

Register deklaracij za proizvodne naprave

Pridobljena deklaracija se vpiše v Register deklaracij za proizvodne naprave.

Izdaja deklaracije za proizvodno napravo, ki je že v registru deklaracij za proizvodne naprave

Proizvajalci, katerih naprave so že v registru, lahko vložijo vlogo za izdajo deklaracije na Obrazcu vloge za izdajo deklaracije za proizvodno napravo, ki je že v registru proizvodnih naprav, in za poročanje, da je imetnik deklaracije v preteklem letu izpolnjeval pogoje. Vloga se lahko vloži največ dva meseca in najmanj en mesec pred potekom roka veljavne deklaracije. K vlogi se priložijo podatki o merilnih napravah (števcih), ki so se morebiti spremenili od izdaje trenutno veljavne deklaracije.


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
10.10.2014 09:03
Datum posodobitve
10.02.2017 11:21
Ključne besede
ove spte deklaracija podpora register deklaracij vloga potrdila o izvoru
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Obnovljivi viri energije Soproizvodnja toplote in elektrike