Deklaracija za proizvodno napravo

Deklaracijo za proizvodno napravo lahko pridobijo proizvajalci za proizvodne naprave, ki proizvajajo električno energijo:

  • iz obnovljivih virov (OVE),
  • iz neobnovljivih virov,
  • v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom (SPTE),
  • s kombinacijo zgoraj navedenih virov oziroma tehnologij.

 

V deklaraciji za proizvodno napravo so opredeljeni podatki o proizvajalcu, proizvodni napravi, vhodnem energentu, opis proizvodne naprave, veljavnost deklaracije in seznam merilnih ter registrirnih mest. Deklaracija se izda za obdobje do pet let.

 

Vloga za izdajo deklaracije za proizvodno napravo, ki se prvič vpisuje v register deklaracij ali za proizvodno napravo, na kateri so bile izvedene spremembe, se vloži pisno ali v elektronski obliki na Obrazcu vloge za prvo pridobitev deklaracije. V kolikor je vloga vložena v elektronski obliki mora biti podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom.

 

Veljavna deklaracija je pogoj za prejemanje podpore za proizvedeno električno energijo in izdajo potrdil o izvoru.

Register deklaracij za proizvodne naprave

Pridobljena deklaracija se vpiše v Register deklaracij za proizvodne naprave.

 

Izdaja deklaracije za proizvodno napravo, ki je že vpisana v register deklaracij za proizvodne naprave

Vloga za izdajo deklaracije za proizvodno napravo, pri kateri ni bilo sprememb in je v register deklaracij že bila vpisana, se vloži pisno ali v elektronski obliki na Obrazcu vloge za proizvodno napravo, ki je že vpisana v register deklaracij. V kolikor je vloga vložena v elektronski obliki mora biti podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom. Vloga se lahko vloži največ dva meseca pred potekom roka veljavne deklaracije. K vlogi se priložijo podatki o merilnih napravah (števcih), ki so se morebiti spremenili od izdaje trenutno veljavne deklaracije.


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
10.10.2014 09:03
Datum posodobitve
25.02.2022 10:10
Ključne besede
ove spte deklaracija podpora register deklaracij vloga potrdila o izvoru
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Obnovljivi viri energije Soproizvodnja toplote in elektrike