Poročilo o doseganju nacionalnih ciljev na področju OVE in SPTE

Agencija vsaki dve leti objavi poročilo, v katerem predstavi analizo uspeha pri doseganju sprejetih nacionalnih okvirnih ciljev za električno energijo, proizvedeno v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.

 

V naslednjih poročilih je prikazana analiza doseženih nacionalnih okvirnih ciljev vse do leta 2018, ki vključuje tudi celovit pregled razvoja podporne sheme od leta 2010 dalje.


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
01.07.2014 15:06
Datum posodobitve
25.02.2022 10:19
Ključne besede
ove obnovljivi viri soproizvodnja spte cilji poročilo
Področja
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Obnovljivi viri energije Soproizvodnja toplote in elektrike Poročila