Potrdila o izvoru električne energije

Proizvajalci lahko pridobijo potrdila o izvoru (PoI) za električno energijo v proizvodnih napravah z veljavno deklaracijo, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivega vira ali v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom . 

Agencija vodi Register potrdil o izvoru, ki omogoča elektronsko upravljanje s potrdili o izvoru. Proizvajalci in trgovci (običajno so to dobavitelji) imajo v registru odprt račun, ki omogoča prenos PoI med računi. Na proizvajalčevo zahtevo se na njegov račun izdajo PoI v elektronski obliki, ki jih lahko proizvajalec elektronsko prenese na drug račun. PoI se lahko prenašajo do izteka njihove veljavnost ali do njihove porabe oziroma razveljavitve. Razveljavljeno PoI predstavlja dokazilo o poreklu električne energije. Razveljavljeno PoI se lahko glasi na posameznega (običajno večjega) odjemalca ali posebno ponudbo za večjo skupino odjemalcev (npr. gospodinjske odjemalce). Razveljavljeno PoI je na voljo v pisni ali elektronski PDF obliki.

Račun lahko proizvajalci ali njihovi pooblaščenci (običajno dobavitelj, ki odkupuje električno energijo) odprejo tako, da na agencijo posredujejo pisno Vlogo za odprtje računa za opravljanje transakcij  in se registrirajo v Registru potrdil o izvoru. Pogoj za odprtje računa proizvajalca je veljavna deklaracija za proizvodno napravo.

Življenjski cikel PoI sestavljajo izdaja, prenos oziroma prenosi in razveljavitev.

Proizvajalci, ki prejemajo podporo za proizvedeno električno energijo v obliki zagotovljenega odkupa, uredijo prenos PoI na Center za podpore s posredovanjem izpolnjene Vloge za odprtje računa proizvajalca – enostavni postopek.

Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
04.09.2017 08:22
Datum posodobitve
04.09.2017 08:21
Ključne besede
ove obnovljivi viri soproizvodnja spte potrdila o izvoru poi register poi
Področja
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Obnovljivi viri energije Soproizvodnja toplote in elektrike