Evropski sistem energetskih certifikatov

EECS je kratica za Evropski sistem energetskih certifikatov (European Energy Certificate System), ki je vzpostavljen v okviru Združenja izdajateljev AIB (Association of Issuing Bodies) za neposredno elektronsko trgovanje s potrdili o izvoru med državami. Sistem potrdil o izvoru EECS zaradi enotne oblike potrdil močno olajša njihovo prenašanje in priznavanje med posameznimi državami. V Sloveniji uporabljamo EECS potrdila o izvoru iz obnovljivih virov in v soproizvodnji z visokim izkoristkom. V zadnjih letih se je večina držav, v katerih je vzpostavljeno aktivno trgovanje s potrdili o izvoru, odločila, da priznavajo le še potrdila o izvoru EECS.

 

Vsa slovenska potrdila o izvoru se vodijo v registru potrdil o izvoru, ki ga upravlja Agencija za energijo. Potrdilo o izvoru EECS je po vseh značilnostih enako običajnemu potrdilu o izvoru, le v registru je opremljeno s posebno oznako. Proizvajalec, ki želi izdati potrdilo o izvoru EECS, mora to navesti že ob izdaji. Izdaja in transakcije s potrdili o izvoru EECS so omogočene le uporabnikom sheme potrdil o izvoru EECS. Uporabnikom sheme sta omogočena tudi izvoz in uvoz potrdil o izvoru prek podatkovnega vozlišča AIB.

 

Pogoj za vstop uporabnika (proizvajalec ali trgovec) v shemo potrdil o izvoru EECS je podpis dokumenta Splošna določila in pogoji poslovanja, ki ga podpišeta uporabnik in direktorica agencije. S podpisom se uporabnik zaveže, da bo spoštoval osnovna načela delovanja sistema EECS in da bo agenciji plačeval pristojbine za uporabo tega sistema.

 

Dodatne informacije o sistemu EECS so na voljo na spletni strani Združenja izdajateljev AIB – https://www.aib-net.org, kjer lahko med drugim najdete temeljna pravila sistema EECS in območne protokole, ki podrobneje urejajo sistem v posamezni državi.

 


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
30.09.2014 11:01
Datum posodobitve
25.02.2022 10:18