Evropski sistem energetskih certifikatov

Kaj je EECS?

EECS je kratica za Evropski sistem energetskih certifikatov (European Energy Certificate System), ki je vzpostavljen v okviru Združenja izdajateljev AIB (Association of Issuing Bodies). Sistem se je razvil iz tržnih certifikatov električne energije iz obnovljivih virov RECS (Renewable Energy Certificate System), ki je nastal leta 2001 v okviru zasebne pobude za dokazovanje porekla električne energije iz obnovljivih virov. Po uvedbi potrdil o izvoru v pravne rede držav članic EU so te države za isti namen vzpostavile sistem potrdil o izvoru. Certifikati RECS so s tem začenjali izgubljati pomen, saj so jih nadomeščala potrdila o izvoru. Določila glede potrdil o izvoru ne omogočajo neposrednega elektronskega trgovanja s potrdili o izvoru med državami. Zato je združenje AIB vzpostavilo sistem potrdil o izvoru EECS, ki zaradi enotne oblike močno olajša njihovo prenašanje in priznavanje med posameznimi državami. Sistem EECS se je z leti razvijal in danes obsega še certifikate o proizvodnji električne energije tudi iz drugih virov, kot so fosilna goriva in proizvodnja električne energije v jedrskih elektrarnah. V Sloveniji zdaj uporabljamo le potrdila o izvoru iz obnovljivih virov EECS in certifikate RECS. Združenje AIB namerava slednje z začetkom leta 2015 ukiniti.

Dodatne informacije o sistemu EECS so na voljo spletni strani Združenja izdajateljev AIB www.aib-net.org, kjer lahko med drugim najdete temeljna pravila sistema EECS in območne protokole, ki podrobneje urejajo sistem v posamezni državi.

Sistem EECS v Sloveniji

Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov določa, da države članice EU priznavajo potrdila o izvoru iz drugih članic, vendar se lahko v primeru dvoma v njihovo točnost, zanesljivost ali verodostojnost odločijo, da teh potrdil ne priznajo. V zadnjih letih se je večina držav, v katerih je vzpostavljeno aktivno trgovanje s potrdili o izvoru, odločila, da priznavajo le še potrdila o izvoru EECS.

Vsa slovenska potrdila o izvoru se vodijo v registru potrdil o izvoru, ki ga upravlja Agencija za energijo. Potrdilo o izvoru EECS je po vseh značilnostih enako običajnemu potrdilu o izvoru, le v registru je opremljeno s posebno oznako. Proizvajalec, ki želi izdati potrdilo o izvoru EECS, mora to navesti že ob izdaji. Vse transakcije s potrdili o izvoru EECS (izdaja, prenos na račun trgovca, izvoz, uvoz in razveljavitev) so omogočene le uporabnikom sheme potrdil o izvoru EECS. Uporabnikom sheme potrdil o izvoru EECS sta omogočena izvoz in uvoz potrdil o izvoru prek AIB-jevega podatkovnega vozlišča. Do konca leta 2014 lahko uporabniki sheme potrdil o izvoru EECS izvajajo transakcije tudi s certifikati RECS.

Kako postati uporabnik sheme potrdil o izvoru EECS?

Pogoj za vstop uporabnika (proizvajalec ali trgovec) v shemo potrdil o izvoru EECS je podpis dokumenta Splošna določila in pogoji poslovanja, ki ga podpišeta uporabnik in direktor agencije. S podpisom se uporabnik zaveže, da bo spoštoval osnovna načela delovanja sistema EECS in da bo agenciji plačeval pristojbine za uporabo sistema EECS.


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
30.09.2014 11:01
Datum posodobitve
20.12.2017 12:47