Daljinski energetski sistem - učinkovita in fleksibilna oskrba

Pod oskrbo s toploto se pojmuje distribucija toplote in hladu, ki se uporabljata za ogrevanje ali hlajenje prostorov, potrebe industrijskih procesov in za pripravo sanitarne tople vode. Oskrba s toploto zajema dejavnost distribucije in dobave toplote, sama dejavnost distribucije toplote pa se lahko opravlja v obliki izbirne lokalne  gospodarske javne službe ali tržne dejavnosti. Oskrba s toploto se lahko izvaja tudi v obliki lastniških distribucijskih sistemov, katerih značilnost je, da so v celoti v lasti odjemalcev toplote.

 

 

Distributerji toplote so v koledarskem letu 2019 distribuirali 2.226 GWh toplote in pri tem oskrbovali 106.593 odjemalcev, katerim so dobavili 1.884 GWh toplote. Razliko so predstavljale izgube pri distribuciji toplote v višini 342 GWh. Poraba toplote za oskrbo odjemalcev iz evidentiranih distribucijskih sistemov, ne upoštevaje lastno rabo proizvajalcev toplote, je bila za 0,9 % manjša kot leto prej, v primerjavi z letom 2017 pa celo za 4,0 %, kar je posledica višjih zunanjih temperatur v ogrevalnih obdobjih zadnjih dveh let.
Število odjemalcev toplote glede na leto prej je bilo za 0,5 % manjše. Upad je povezan z 0,8 % manjšim številom gospodinjskih odjemalcev, število poslovnih odjemalcev pa se je povečalo, in sicer za 2,9 %.

 

Več lahko preberete v Poročilu o stanju na področju energetike v Sloveniji 2019.


Informacije o evidentiranih distribucijskih sistemih, distributerjih, kakovosti in zanesljivosti oskrbe, zakonodajo in še več najdete na tej strani.

Meta informacije
Datum objave
03.10.2014 16:06
Datum posodobitve
21.09.2020 12:37