Daljinski energetski sistem - učinkovita in fleksibilna oskrba

Pod oskrbo s toploto se pojmuje distribucija toplote in hladu, ki se uporabljata za ogrevanje ali hlajenje prostorov, potrebe industrijskih procesov in za pripravo sanitarne tople vode. Oskrba s toploto zajema dejavnost distribucije in dobave toplote, sama dejavnost distribucije toplote pa se lahko opravlja v obliki izbirne lokalne  gospodarske javne službe ali tržne dejavnosti. Oskrba s toploto se lahko izvaja tudi v obliki lastniških distribucijskih sistemov, katerih značilnost je, da so v celoti v lasti odjemalcev toplote.

 

 

Distributerji toplote so distribuirali 2257 GWh toplote in pri tem oskrbovali 107.095 odjemalcev, katerim so dobavili 1900 GWh toplote. Razliko so predstavljale izgube pri distribuciji toplote v višini 357 GWh. Poraba toplote za oskrbo odjemalcev iz evidentiranih distribucijskih sistemov, ne upoštevaje lastno rabo proizvajalcev toplote, je bila v letu 2018 za 3,2 % manjša kot leto prej, v primerjavi z letom 2016 pa se je zmanjšala za 1,0 %, kar je povezano z višjimi zunanjimi temperaturami v letu 2018. Število odjemalcev toplote, priključenih na distribucijske sisteme toplote, se je v letu 2018 glede na leto prej povečalo za 0,8 %.
 

Več lahko preberete v Poročilu o stanju na področju energetike v Sloveniji 2018.


Informacije o evidentiranih distribucijskih sistemih, distributerjih, kakovosti in zanesljivosti oskrbe, zakonodajo in še več najdete na tej strani.

Meta informacije
Datum objave
03.10.2014 16:06
Datum posodobitve
17.07.2019 13:25