Faktorji primarne energije, energetski izkoristki, trajnostni kazalniki in izpusti ogljikovega dioksida sistemov daljinskega ogrevanja in hlajenja

Agencija za energijo v skladu s prvim odstavkom 57. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE), (Uradni list RS, št. 121/21, 189/21) na svojih spletnih straneh enkrat letno objavlja izračunane parametre učinkovite oskrbe oz. faktorje primarne energije, energetske izkoristke, trajnostne kazalnike in izpuste ogljikovega dioksida za registrirane sisteme daljinskega ogrevanja in hlajenja v letu 2023 v Sloveniji.


Izračun parametrov učinkovite oskrbe evidentiranih distribucijskih sistemov je opravljen na podlagi letnih podatkov o obratovanju distribucijskih sistemov v letu 2023, prejetih od registriranih izvajalcev dejavnosti distribucije in proizvodnje toplote, ter metodologije agencije, opredeljene v Aktu o določitvi metodologije za izračunavanje faktorjev primarne energije, izpustov ogljikovega dioksida in učinkovitosti za sisteme daljinskega ogrevanja in hlajenja ter vsebini in obliki zbirnega pregleda načrtovanih ukrepov in povezanih podatkov, (Uradni list, št. RS 123/22).

 

 


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
03.07.2024 13:08
Datum posodobitve
04.07.2024 13:33
Ključne besede
faktor primarne energije emisije co2 fpe energetski izkoristki trajnostni kazalniki
Področja
Toplota Distribucija Učinkovita raba Podatki in statistika Poročila