Kakovost in zanesljivost oskrbe

Kakovost oskrbe

Kakovost in zanesljivost oskrbe mora distributer, ki izvaja gospodarsko javno službo distribucije toplote, opredeliti v sistemskih obratovalnih navodilih, izvajalec tržne distribucije pa v splošnih pogodbenih pogojih.

 

Zanesljivost oskrbe

Distributer mora s primernimi ukrepi zagotoviti zanesljivost obratovanja distribucijskega sistema z zagotavljanjem zadostne zmogljivosti in zanesljivosti distribucijskega sistema ter zanesljivost dobave toplote ali drugih energetskih plinov v sistem.

 

Pri tem mora zagotoviti sprejemanje informacij odjemalcev o motnjah na sistemu pri dobavi energije in na zahtevo odjemalca odpraviti motnjo, ki onemogoča odjem toplote ali drugih energetskih plinov v dogovorjeni količini in kakovosti v najkrajšem možnem času.

 

Gospodinjskega odjemalca, ki je upravičen do nujne oskrbe, distributer ne sme odklopiti oziroma mu omejiti odjema toplote ali drugega energetskega plina pod količino, ki je glede na okoliščine (letni čas, temperaturne razmere, kraj prebivanja, zdravstveno stanje in druge podobne okoliščine) nujno potrebna, da ne pride do ogrožanja življenja in zdravja odjemalca in oseb, ki z njim prebivajo.

Meta informacije
Datum objave
03.10.2014 14:57
Datum posodobitve
25.02.2022 10:05
Ključne besede
zanesljiva oskrba toplota drugi energetski plini
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Distribucija Maloprodajni trg Osnovni podatki