Energetsko učinkoviti distribucijski sistemi toplote in hladu

Sistemi daljinskega ogrevanja in hlajenja morajo biti skladno s kriteriji prvega odstavka 322. člena Energetskega zakona (EZ-1, Uradni list RS 17/14, 81/15) energetsko učinkoviti. Distributerji toplote morajo pri tem zagotoviti, da je na letnem nivoju zagotovljena toplota iz vsaj enega od naslednjih virov:

 

  • vsaj 50 % toplote, proizvedene iz obnovljivih virov energije
  • vsaj 50 % odvečne toplote
  • vsaj 75 % toplote iz soproizvodnje
  • vsaj 75 % kombinacije toplote iz prvih treh alinej

 

Distributerji toplote z močjo sistema nad 10 MW morajo zagotoviti:

 

  • sistem nadzora obratovanja sistema daljinskega ogrevanja ali hlajenja, ki omogoča optimalno termično in hidravlično obratovanje sistema;
  • izvedbo ukrepov za optimiranje obratovanja sistema daljinskega ogrevanja ali hlajenja.

 

Skladno z drugim odstavkom 322. člena EZ-1 agencija objavlja seznam energetsko učinkovitih distribucijskih sistemov toplote za preteklo leto. Seznam energetsko učinkovitih distribucijskih sistemov je izdelan na podlagi izpolnjevanja kriterijev prvega odstavka 322. člena (EZ-1) in analiz podatkov o uporabljenih virih energije, soproizvodnje in odvečne toplote v distribucijskih sistemih toplote, ki jih je agencija od distributerjev in proizvajalcev toplote pridobi v sklopu njihovega letnega poročanja (prvi odstavek 311. člena EZ-1).

 

 

Energetsko učinkoviti distribucijski sistemi toplote in hladu v letu 2018

 


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
05.07.2017 12:34
Datum posodobitve
17.07.2019 13:34
Ključne besede
distribucijski sistem toplota daljinsko ogrevanje energetska učinkovitost
Področja
Poslovni odjemalci Toplota Distribucija Učinkovita raba Novice Poročila