Energetsko učinkoviti distribucijski sistemi toplote in hladu

Sistemi daljinskega ogrevanja in hlajenja morajo biti skladno s kriteriji prvega odstavka 322. člena Energetskega zakona (v nadaljevanju EZ-1), (Uradni list RS 60/19 - uradno prečiščeno besedilo), energetsko učinkoviti. Distributerji toplote morajo pri tem zagotoviti, da je na letnem nivoju zagotovljena toplota iz vsaj enega od naslednjih virov:

 

  • vsaj 50 % toplote proizvedene posredno ali neposredno iz obnovljivih virov energije,
  • vsaj 50 % odvečne toplote,
  • vsaj 75 % toplote iz soproizvodnje ali
  • vsaj 50 % kombinacije toplote iz najmanj dveh virov iz prejšnjih alinej.

 

Distributerji toplote z močjo sistema nad 10 MW morajo zagotoviti:

 

  • sistem nadzora obratovanja sistema daljinskega ogrevanja ali hlajenja, ki omogoča optimalno termično in hidravlično obratovanje sistema;
  • izvedbo ukrepov za optimiranje obratovanja sistema daljinskega ogrevanja ali hlajenja.

 

Skladno z drugim odstavkom 322. člena EZ-1 agencija objavlja seznam energetsko učinkovitih distribucijskih sistemov toplote za preteklo leto. Seznam energetsko učinkovitih distribucijskih sistemov je izdelan na podlagi izpolnjevanja kriterijev prvega odstavka 322. člena EZ-1 in analiz podatkov o uporabljenih virih energije, soproizvodnje in odvečne toplote v distribucijskih sistemih toplote, ki jih je agencija od distributerjev in proizvajalcev toplote pridobi v sklopu njihovega letnega poročanja (prvi odstavek 311. člena EZ-1).

 

 

Energetsko učinkoviti distribucijski sistemi 2019

Energetsko učinkoviti distribucijski sistemi toplote in hladu v letu 2019

 


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
05.07.2017 12:34
Datum posodobitve
06.05.2020 11:41
Ključne besede
distribucijski sistem toplota daljinsko ogrevanje energetska učinkovitost
Področja
Poslovni odjemalci Toplota Distribucija Učinkovita raba Novice Poročila