Pravica do pravnega varstva

Spor z operaterjem

Agencija odloča na prvi stopnji v sporih in na drugi stopnji o pritožbi v zvezi s soglasjem za priključitev na sistem. Spore, ki izvirajo iz razmerij med uporabniki sistema plina in operaterji, rešuje agencija v upravnem postopku. Zoper odločitev agencije ni pritožbe, je pa mogoče vložiti tožbo na upravnem sodišču.

Spor z dobaviteljem

Spori med malimi poslovnimi odjemalci in dobavitelji se rešujejo pred pristojnim sodiščem.

Meta informacije
Datum objave
07.10.2014 13:36
Datum posodobitve
11.05.2022 10:46
Ključne besede
spor z operaterjem spor z dobaviteljem reševanje sporov
Področja
Poslovni odjemalci Zemeljski plin Skupna kontaktna točka