Pravno varstvo

Spor z operaterjem

Agencija odloča na prvi stopnji v sporih med uporabniki sistema in operaterji oziroma operaterjem trga z elektriko in na drugi stopnji o pritožbi v zvezi s soglasjem za priključitev na sistem. Agencija se ne šteje med organe, ki so po Zakonu o upravnih taksah zavezani zaračunavati upravne takse.

Spor z dobaviteljem

Spori med poslovnimi odjemalci in dobavitelji se rešujejo pred pristojnimi sodišči.

Odločbe

Agencija objavlja nekatere pomembnejše oziroma zanimive odločitve, izdane v sporih, in odločitve, izdane na pritožbe v zvezi s soglasjem za priključitev na energetsko omrežje. Namen objave odločitev je seznanitev zainteresirane javnosti s primeri, ki rešujejo vsebinska ali postopkovna vprašanja s področja energetskega prava in so lahko udeležencem na trgu v pomoč pri sprejemanju odločitev.

Meta informacije
Datum objave
12.09.2014 08:52
Datum posodobitve
02.03.2017 10:08
Ključne besede
spor z operaterjem spor z dobaviteljem reševanje sporov pritožba odločbe
Področja
Poslovni odjemalci Električna energija Skupna kontaktna točka