Splošno

Metodologije agencije

 • Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina Uradni list RS 28/1522/16 Neuradno prečiščeno besedilo akta
 • Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja sistema zemeljskega plina Uradni list RS 21/18
 • Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina Uradni list RS 21/18

Distribucijsko omrežje

Omrežnina

 • Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Celje Uradni list RS 86/18
 • Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter-Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Mestne občine Ptuj, Občine Vojnik, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore, Občine Šentjur, Občine Gorje, Občine Hrastnik brez Podkraja, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Mestne občine Murska Sobota, Občine Ormož, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Središče ob Dravi, Občine Zreče in Občine Žalec Uradni list RS 86/1865/19 - popr.
 • Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Novo mesto, Občine Litija ter naselja Podkraj v Občini Hrastnik Uradni list RS 86/18
 • Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Slovenj Gradec Uradni list RS 86/18
 • Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Velenje in občine Šoštanj Uradni list RS 86/18
 • Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju občine Dravograd Uradni list RS 7/19
 • Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Jesenice Uradni list RS 86/18 8/19 - popr.
 • Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju občine Rogatec Uradni list RS 86/18
 • Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Sevnica Uradni list RS 86/18
 • Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju občine Sežana Uradni list RS 86/18
 • Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Šmarje pri Jelšah Uradni list RS 71/19
 • Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju občine Tržič, občine Radovljica, občine Beltinci, občine Odranci, občine Trzin, občine Mengeš, občine Domžale, občine Turnišče, občine Vodice, občine Komenda, občine Slovenska Bistrica, občine Slovenske Konjice, občine Gornja Radgona, občine Cerklje na Gorenjskem, občine Šenčur – 3. ožje območje, občine Škofja Loka, občine Dobrovnik – ožje območje, občine Idrija, občine Prevalje, občine Mežica, občine Ravne na Koroškem, občine Muta in občine Črna – območje Žerjav, Mušenik in Rudarjevo, ter vod, s katerim so ta naselja priključena na distribucijski sistem v Občini Mežica Uradni list RS 86/18 8/19 - popr.
 • Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Žirovnica Uradni list RS 86/18
 • Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskih območjih Mestne občine Maribor in občin Ruše, Hoče-Slivnica, Šentilj, Miklavž na Dravskem polju in Rače-Fram Uradni list RS 86/18
 • Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Kranj, Občine Naklo in na 1., 2. in 4. ožjem območju Občine Šenčur Uradni list RS 86/18
 • Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občina Medvode, Občine Škofljica in Občine Log - Dragomer Uradni list RS 86/18
 • Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vrhnika Uradni list RS 86/18

Sistemska obratovalna navodila

 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijska omrežja zemeljskega plina za geografska območja občin Domžale, Mengeš in Trzin Uradni list RS 57/07
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijska omrežja zemeljskega plina za geografsko območje Občine Sežana, Občine Radovljica, Občine Odranci, Občine Turnišče, Občine Tržič, Občine Rogatec, Občine Beltinci, Občine Vodice, Občine Komenda, Občine Slovenska Bistrica, Občine Slovenske Konjice, Občine Gornja Radgona in Občine Cerklje na Gorenjskem Uradni list RS 69/10
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijske sisteme zemeljskega plina za geografska območja Mestne občine Kranj, Občine Naklo in Občine Šenčur – 1., 2. in 4. območje Uradni list RS 72/20
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijske sisteme zemeljskega plina za geografska območja Mestne občine Maribor, Občine Hoče-Slivnica, Občine Miklavž na Dravskem polju, Občine Ruše, Občine Rače-Fram in Občine Šentilj Uradni list RS 10/20
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijske sisteme zemeljskega plina za geografska območja Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Mestne občine Ptuj, Občine Vojnik, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore, Občine Šentjur, Občine Gorje, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Mestne občine Murska Sobota, Občine Ormož, Občine Hrastnik brez Podkraja, Občine Središče ob Dravi, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Zreče in Občine Žalec Uradni list RS 6/20
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijske sisteme zemeljskega plina za geografska območja Mestne občine Novo mesto, Občine Litija ter območje naselja Podkraj v Občini Hrastnik Uradni list RS 82/19
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem zemeljskega plina za geografski območji Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj Zradni list RS 91/20
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem zemeljskega plina za geografsko območje Mestne občine Slovenj Gradec Uradni list RS 91/20
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem zemeljskega plina za geografsko območje Občine Jesenice Uradni list RS 10/20
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem zemeljskega plina za geografsko območje Občine Sevnica Uradni list RS 6/20
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem zemeljskega plina za geografsko območje Občine Vrhnika Uradni list RS 14/20
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem zemeljskega plina za geografsko območje Občine Žirovnica Uradni list RS 72/20
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za 3. ožje območje občine Šenčur Uradni list RS 8/11
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografska območja Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log – Dragomer Uradni list RS 68/11
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Mestne občine Celje Uradni list RS 93/07
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Mestne občine Slovenj Gradec Uradni list RS 62/07
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Mestne občine Velenje Uradni list RS 68/07
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Občine Dravograd Uradni list RS 9/07
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Občine Mežica Uradni list RS 12/07
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Občine Muta Uradni list RS 48/10
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Občine Prevalje Uradni list RS 12/07
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Občine Ravne na Koroškem Uradni list RS 12/07
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Občine Škofja Loka Uradni list RS 50/07
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Občine Šoštanj Uradni list RS 119/07

Splošni pogoji za dobavo in odjem

 • Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za 3. ožje območje Občine Šenčur Uradni list RS 8/11
 • Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografska območja mestne Občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode in Občine Škofljica Uradni list RS 25/08 11/11
 • Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje geografsko območje Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj Uradni list RS 68/09
 • Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Celje Uradni list RS 42/08 14/09
 • Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Slovenj Gradec Uradni list RS 103/08
 • Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Domžale, Občine Trzin in Občine Mengeš Uradni list RS 52/10
 • Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Dravograd Uradni list RS 99/08
 • Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Hrastnik, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Občine Ormož, Mestne občine Murska Sobota, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Središče ob Dravi, Občine Zreče in Občine Žalec Uradni list RS 49/10
 • Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Mežica Uradni list RS 9/09
 • Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Muta Uradni list RS 48/10
 • Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Prevalje Uradni list RS 9/09
 • Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Ravne na Koroškem Uradni list RS 106/08
 • Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Sežana, Občine Radovljica, Občine Odranci, Občine Turnišče, Občine Tržič, Občine Rogatec, Občine Beltinci, Občine Vodice, Občine Komenda, Občine Slovenska Bistrica, Občine Slovenske Konjice, Občine Gornja Radgona in Občine Cerklje na Gorenjskem Uradni list RS 57/09 94/09 69/10
 • Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Škofja Loka Uradni list RS 94/09