Organiziranost oskrbe s toploto in drugimi energetskimi plini

Velikost in razpršenost distribucijskih sistemov daljinskega ogrevanja in hlajenja v Republiki Sloveniji, evidentiranih s strani Agencije za energijo, prikazuje spodnja slika, seznam in dostop do sistemskih obratovalnih navodil distributerjev toplote, h katerim je agencija izdala soglasje, je dostopen na naslednji povezavi.

 

 

Velikost in razpršenost distribucijskih sistemov distribucije toplote v Republiki Sloveniji v letu 2018

Meta informacije
Datum objave
11.09.2014 11:02
Datum posodobitve
18.07.2019 07:33
Ključne besede
distribucijski sistem toplota drugi energetski plini
Področja
Gospodinjski odjemalci