Organiziranost oskrbe s toploto in drugimi energetskimi plini

Velikost in razpršenost distribucijskih sistemov, kjer se izvaja dejavnost gospodarske javne službe distribucije toplote, je prikazan na spodnji sliki, seznam in dostop do sistemskih obratovalnih navodil distributerjev toplote, h katerim je agencija izdala soglasje, je dostopen na naslednji povezavi.

 

Velikost in razpršenost distribucijskih sistemov distribucije toplote v Republiki Sloveniji v letu 2017

Meta informacije
Datum objave
11.09.2014 11:02
Datum posodobitve
17.04.2019 08:49
Ključne besede
distribucijski sistem toplota drugi energetski plini
Področja
Gospodinjski odjemalci