Organiziranost oskrbe s toploto in drugimi energetskimi plini

Količine letno distribuirane toplote in razpršenost distribucijskih sistemov daljinskega ogrevanja in hlajenja v Republiki Sloveniji, evidentiranih s strani Agencije za energijo, prikazuje spodnja slika, seznam in dostop do sistemskih obratovalnih navodil distributerjev toplote, h katerim je agencija izdala soglasje, je dostopen na naslednji povezavi.

 

 

Količine letno distribuirane toplote in razpršenost distribucijskih sistemov distribucije toplote v Republiki Sloveniji v letu 2019

Meta informacije
Datum objave
11.09.2014 11:02
Datum posodobitve
23.09.2020 09:13
Ključne besede
distribucijski sistem toplota drugi energetski plini
Področja
Gospodinjski odjemalci