Kakovost oskrbe

Oskrba z električno energijo je danes ena najpomembnejših storitev. Odjemalec električne energije pričakuje, da je električna energija na voljo takrat, ko jo potrebuje, in da vse naprave delujejo varno in zadovoljivo. V vsakdanjem življenju pomeni zanesljivost oskrbe čim manj prekinitev in če nastopijo, potem naj bodo čim krajše. Varno in zadovoljivo delovanje naprav je omogočeno takrat, ko se napravam dovaja kakovostna električna energija, ki je v mejah toleranc, predpisanih za napetost in frekvenco. Tudi kratkotrajne motnje, ki so naložene na osnovno obliko napetosti, lahko povzročijo nepravilno delovanje naprav.

 

Kakovost oskrbe se v okviru izvajanja dejavnosti sistemskega operaterja ugotavlja glede na naslednje dimenzije kakovosti:

  • neprekinjenost napajanja, ki se nanaša na število in trajanje prekinitev, ki jih zazna uporabnik sistema in
  • kakovost napetosti, ki se nanaša na tehnične karakteristike napetosti, merljive na prevzemno-predajnem mestu uporabnika sistema.

 

Sistemski operater je odgovoren za kakovost oskrbe, tudi v primeru, če sam ne opravlja vseh storitev, glede katerih se ugotavljajo dosežene vrednosti parametrov posameznih dimenzij kakovosti, razen če gre za najemodajalce in vzdrževalce sistema, ki odgovarjajo za kakovost oskrbe skupaj s sistemskim operaterjem.

Letna poročila o kakovosti oskrbe sistemskega operaterja so na voljo na tej povezavi.

 

Zaščitni ukrepi zaradi kriznih stanj v elektroenergetskem sistemu

Če na energetskem trgu nastopi nenadna kriza in so ogroženi zdravje ljudi, varnost opreme in naprav ali celovitost elektroenergetskega sistema, lahko sistemski operater uvede ukrepe, s katerimi omeji dobavo energije določenim kategorijam odjemalcev, določi vrstni red omejitev, določi način uporabe energije in obvezno proizvodnjo energije. Sistemski operater izvaja ukrepe v sodelovanju z distribucijskim operaterjem. Ukrepi morajo biti izvedeni tako, da se v najmanjši meri povzroča motnje v delovanju notranjega trga z elektriko, ter po obsegu in trajanju ne smejo preseči okvira, ki je nujno potreben za odpravo posledic pomanjkanja in vzpostavitev normalnega delovanja sistema. Sistemski operater mora o uvedbi ukrepov in pogojih njihovega izvajanja nemudoma obvestiti ministrstvo, pristojno za energijo, to pa mora o sprejetih ukrepih nemudoma obvestiti druge države članice Evropske unije in Evropsko komisijo.

Meta informacije
Datum objave
06.10.2014 10:34
Datum posodobitve
24.02.2022 15:18
Ključne besede
kakovost oskrbe neprekinjenost napajanja kakovost napetosti
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Prenos Kakovost oskrbe