Kakovost napetosti

Kakovost napetosti je definirana s tehničnim standardom SIST EN 50160, ki določa značilnosti napetosti v javnih omrežjih. Standard velja za nizkonapetostna in srednjenapetostna omrežja, zato se zahteva takšna kakovost električne energije v prenosnem visokonapetostnem omrežju, da lahko operater distribucijskega omrežja zagotavlja predpisano kakovost v srednje- in nizokonapetostnem distribucijskem omrežju. Kakovost napetosti je časovno in prostorsko spremenljiva in je odvisna od veliko faktorjev.

 

Nekaj parametrov kakovosti napetosti je odvisnih od karakteristik odjemalčevih naprav, priključenih na omrežje. Pri projektiranju in obratovanju inštalacij in omrežja pa je treba upoštevati še standarde s področja električnih inštalacij, koordinacije izolacij in varnosti električnih naprav. Na trgu se pojavlja vedno več proizvodov z vgrajenimi elektronskimi deli, ki povzročajo motnje v omrežju.

 

Sistemski operaterji se na povečane motnje v omrežju odzivajo z nameščanjem inštrumentov za izvajanja stalnega ali občasnega monitoringa. Nivo motenj obvladujejo z ustreznimi investicijami in s predpisovanjem višine motenj vsem tistim, ki se priključujejo na novo oziroma zamenjujejo tehnologijo in vgrajujejo elektronske naprave.

Meta informacije
Datum objave
24.09.2014 15:03
Datum posodobitve
29.10.2021 13:28
Ključne besede
kakovost napetosti upad napetosti fliker sist 50160
Področja
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Kakovost oskrbe Skupna kontaktna točka