Evidenca izvajalcev dejavnosti distribucije toplote in drugih energetskih plinov

Distribucijski sistemi, priglašeni Agenciji za energijo, se evidentirajo v Evidenci izvajalcev dejavnosti distribucije toplote in drugih energetskih plinov. Agencija na podlagi prejete priglasitve, posameznemu distribucijskemu sistemu dodeli enolično identifikacijsko številko (ID_DS) za potrebe elektronske izmenjave podatkov in spremljanja distribucijskih sistemov v povezavi z izvajanjem nalog Agencije za energijo.


Agencija do 31. januarja posameznega leta objavi seznam distribucijskih sistemov toplote, katerih cena toplote za daljinsko ogrevanje je regulirana v skladu s tretjim odstavkom tretjega člena Akta o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje, (Uradni list RS, 103/23).


Objavljeni seznami evidentiranih distribucijskih sistemov (reguliranih in nereguliranih) za posamezno koledarsko leto so objavljeni v spodaj navadnih dokumentih (format PDF).

 


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
03.10.2014 14:40
Datum posodobitve
17.01.2024 10:46
Ključne besede
toplota drugi energetski plini priglasitev dejavnosti
Področja
Poslovni odjemalci Toplota Distribucija Maloprodajni trg Osnovni podatki