Kakovost oskrbe

Če distribucijski operater posameznemu uporabniku sistema krši zajamčeni standard kakovosti in je kršitev nastala iz razlogov na njegovi strani, je dolžan uporabniku sistema na njegovo pisno zahtevo plačati nadomestilo.
 
Če operater uporabniku sistema ne plača nadomestila v predpisanem roku, odloči o pravici do nadomestila na zahtevo uporabnika sistema agencija.
 
Ne glede na plačilo nadomestila lahko uporabnik sistema od distribucijskega operaterja po splošnih predpisih o odškodninski odgovornosti zahteva povrnitev škode zaradi kršitve zajamčenega standarda kakovosti, če škoda presega plačano nadomestilo.

 

Več o kakovosti oskrbe.

Meta informacije
Datum objave
08.10.2014 10:26
Datum posodobitve
29.03.2022 15:44
Ključne besede
kakovost oskrbe kršitve zajamčenih standardov kompenzacija
Področja
Poslovni odjemalci Električna energija Skupna kontaktna točka