Pravice, povezane z odklopom

Elektrooperater mora o predvidenem odklopu pravočasno obvestiti uporabnika sistema v pisni obliki ali na drug oseben način. V primeru večjega števila odjemalcev in če osebno obveščanje ni stroškovno učinkovito, pa v sredstvih javnega obveščanja in na spletu vsaj 48 ur pred odklopom.

Elektrooperater mora poslovnega odjemalca o odklopu obvestiti vsaj osem dni vnaprej.

Uporabnik sistema ima pravico do povračila škode, ki mu je bila povzročena zaradi neutemeljenega odklopa elektrooperaterja.

Meta informacije
Datum objave
08.10.2014 15:45
Datum posodobitve
24.03.2017 10:21
Ključne besede
odklop pravočasna obveščenost
Področja
Poslovni odjemalci Električna energija Skupna kontaktna točka