Različne možnosti plačila

Dobavitelj mora malemu poslovnemu odjemalcu ponuditi možnost široke izbire načinov plačevanja, vključno s sistemom akontacij, ki morajo biti pravični in odražati verjetno porabo. Plačilni sistem ne sme povzročiti neupravičenega diskriminiranja odjemalcev, morebitne razlike v ceni in drugih pogojih plačila pa morajo odražati stroške dobavitelja zaradi različnih plačilnih sistemov.

 

Dobavitelj lahko malim poslovnim odjemalcem zaračuna pavšalne stroške poslovanja, ne glede na njihovo poimenovanje, le-ti pa morajo odražati dejanske stroške, ki jih način obračunavanja povzroča dobaviteljem. Stroški opomina v primeru zamude plačila se ne štejejo med pavšalne stroške poslovanja.

Meta informacije
Datum objave
08.10.2014 09:02
Datum posodobitve
29.10.2021 15:25
Ključne besede
možnost plačila plačilo
Področja
Poslovni odjemalci Električna energija Skupna kontaktna točka