Različne možnosti plačila

Dobavitelj mora malemu poslovnemu odjemalcu ponuditi možnost široke izbire načinov plačevanja. Plačilni sistem ne sme povzročiti neupravičenega diskriminiranja odjemalcev, morebitne razlike v ceni in drugih pogojih plačila pa morajo odražati stroške dobavitelja zaradi različnih plačilnih sistemov.
 
Dobavitelj lahko malim poslovnim odjemalcem zaračuna fiksne stroške poslovanja v zvezi z izvajanjem pogodbe o dobavi električne energije skladno z veljavnim cenikom. Morebitne razlike v ceni in drugi pogoji plačila morajo odražati stroške dobavitelja zaradi različnih plačilnih sistemov.

 

Meta informacije
Datum objave
08.10.2014 09:02
Datum posodobitve
29.03.2022 15:37
Ključne besede
možnost plačila plačilo
Področja
Poslovni odjemalci Električna energija Skupna kontaktna točka