Kaj naredi agencija zame?

Določa višino omrežnine

V okviru svojih nalog agencija določa višino omrežnine, ki se kot posebna postavka pojavlja na vašem računu za elektriko. S tem skrbi, da višina omrežnine odraža upravičene stroške operaterja sistema.

 

Nadzira energetski trg

Agencija spremlja in nadzira delovanje in konkurenčnost energetskega trga. S tem vam omogoča vpogled v cene in izbiro najugodnejšega ponudnika elektrike. Kdo je trenutno za vas najugodnejši ponudnik na trgu, lahko preverite s spletno aplikacijo Primerjalnik stroškov oskrbe z električno energijo in zemeljskim plinom.

 

Skrbi za zanesljivost oskrbe

Da je v vašem domu prijetno in svetlo, da delujejo hladilnik, pečica in ostali gospodinjski aparati, skrbi tudi agencija, saj je njena vloga tudi zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo in zemeljskim plinom.

 

Odloča, kadar ste v sporu

Agencija odloča v sporih med vami in operaterjem sistema, kadar naletite na težave ali nesoglasja v zvezi z dostopom do omrežja, obračunanim zneskom omrežnine ali v zvezi s kršitvami sistemskih obratovalnih navodil. Odloča tudi o pritožbah zoper odločbo o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev, ki ga izdaja operater sistema.

Meta informacije
Datum objave
12.09.2014 11:02
Datum posodobitve
29.10.2021 13:20
Ključne besede
agencija za energijo agen-rs pristojnost
Področja
Gospodinjski odjemalci Električna energija