Cena električne energije

Električna energija je blago, za katero veljajo zakonitosti ponudbe in povpraševanja, saj se s pogodbo o dobavi električne energije uredijo razmerja med odjemalci in dobavitelji električne energije.

 

Primerjava stroškov oskrbe z električno energijo

Spletna aplikacija za primerjavo stroškov oskrbe z električno energijo omogoča primerjavo ponudb, ki jih dobavitelji električne energije ponujajo na trgu. Aplikacija prav tako omogoča pregleden prikaz vseh postavk skupnega zneska za plačilo dobavljene električne energije. V sodobnih ekonomskih okoljih, kot je trg z energijo v Sloveniji, kjer je zagotovljen odprt dostop na trg in deluje konkurenca, na cene posameznih produktov ali storitev vplivajo tržni signali.

 

Vsem odjemalcem električne energije je omogočeno, da prek spletne aplikacije za primerjavo stroškov oskrbe z električno energijo redno spremljajo aktualne cene. Aplikacija prikazuje informativne izračune stroškov letne oskrbe izključno na podlagi ponudb rednega cenika, v katerega je vključenih najmanj 50 % in vsaj 1000 odjemalcev pri posameznem dobavitelju. V primerjavo stroškov dobave niso vključene ponudbe na podlagi akcijskih oziroma paketnih cenikov, ki jih je smiselno nadzirati na spletnih straneh dobaviteljev.

 

Odjemalcem električne energije svetujemo, da si na podlagi objavljenih ponudb izberejo tisto, ki je zanje najbolj ugodna. Pri izbiri naj dobro premislijo o pogodbenih pogojev in obdobju vezave, kar jim utegne povzročati dodatne stroške oziroma omejiti svobodo pri menjavi dobavitelja v prihodnje.

 

Končne cene dobavljene električne energije so objavljene na spletni strani Statističnega urada RS in Evropskega statističnega urada. Končne cene za značilne gospodinjske odjemalce objavlja tudi agencija v svojem letnem poročilu o stanju na področju energetike.

Meta informacije
Datum objave
19.09.2014 15:36
Datum posodobitve
29.10.2021 13:18
Ključne besede
električna energija cena primerjalnik cen struktura cene stat statistični urad rs eurostat
Področja
Gospodinjski odjemalci Električna energija Maloprodajni trg Skupna kontaktna točka